Slavnostní večer na Žofíně

Je první únor a mrzne jen praští. Na Prahu padá soumrak a nad kovově lesklou hladinou Vltavy se vznáší mlžný opar jako závoj.

Před společenským domem Žofín, který na břehu září jako šperk, zastavují automobily, práskají dveře a v nich zjevují se dámy v lodičkách, načesané, s lehce přehozenými kabáty přes večerní šaty, doprovázené pány v oblecích. Z mikrobusu vystupuje skupina elegantních žen, po můstku na ostrov přicházejí další. Všichni zimomřivě pospíchají, aby je už pozřel pohostinně osvětlený vchod paláce. Je to stejný obrázek jako vloni, ale i jako před sto lety, kdy se na Žofíně scházela pražská smetánka, aby vzdávala hold českým i zahraničním hudebním skladatelům. Dne 1. února roku 2005 chvátají na Žofín hosté, aby vzdali hold a poděkovali jedné profesi – českým zdravotním sestrám. Právě začíná vyvrcholení 5. ročníku Sestry roku, společenský večer korunovaný volbou Sestry roku a udílením dalších cen, který pro zdravotní sestry a porodní asistentky uspořádal časopis Sestra.

Předehra…

Před šestou hodinou večerní je už sál zaplněn do posledního místečka. V prvních řadách usedli vzácní hosté: patronka ocenění Dagmar Havlová s chotěm Václavem, tři ministři české vlády – ministryně školství Petra Buzková, ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a ministr zahraničí Cyril Svoboda – dále pak zástupci profesních a odborových organizací sester, ředitelka vědy, vzdělávání a ošetřovatelství PhDr. Ivanka Kohoutová, vedení nakladatelství Mladá fronta a další. O sestrách sem přišli psát novináři z odborných periodik i deníků. Také mnozí lékaři využili příležitost, aby mohli svým nejbližším spolupracovníkům poděkovat alespoň zde – v záři světel křišťálových lustrů, když světla operačních sálů nejsou třeba tou pravou kulisou.

Večer zahájil a moderoval jako v předchozích ročnících ostřílený Jan Rosák. Sestry si ho už stačily oblíbit pro jeho jemný humor, podporu soutěžících a bravurní zvládání nejrůznějších situací, ke kterým na podiu tu a tam dochází. Soutěžilo se, stejně jako v předchozích ročnících, ve třech kategoriích – sestra v nemocniční péči, sestra v ambulanci a sestra v sociální péči. Kromě toho, také již tradičně, byly uděleny ceny za celoživotní dílo redakce časopisu Sestra a její redakční rady a cena čtenářů, kterou navrhují pacienti prostřednictvím mediálních partnerů akce.

Sestra roku bývá časopisem Sestra vyhlašována obvykle v květnu a pak „běží“ prakticky celý rok. Z nominací, které do redakce přicházejí, vybírá první odborná porota po čtyřech finalistkách v každé kategorii. Tato první porota je složena z vynikajících sester z celé republiky. Úkolem druhé poroty, kterou zastupují sestry, významní lékaři a zástupci sponzorů akce, je rozhodnout, která z finalistek je ta nejlepší, vybrat Sestru roku. V letošním ročníku byla tato prestižní porota nově posílena o odbornou poradkyni – Annu Chrzovou, hlavní sestru VFN Praha. Předsedou „žofínské“ poroty se stal prof. MUDr. Pavel Klener, přednosta I. interní kliniky VFN.

Teplota stoupá!

Slavnostní večer zahájila předsedkyně redakční rady časopisu Sestra Mgr. Dana Jurásková. Přivítala sestry i jejich hosty a v krátkém projevu se zmínila o významu ošetřovatelské profese v moderní společnosti. Na podium ji následovala patronka ocenění, Dagmar Havlová s upřímným díkem sestrám za jejich náročnou práci, kterou dělají na skvělé úrovni.

Samotné klání o Sestru roku, které následovalo, bylo oproti předchozím ročníkům inovováno: finalistky byly publiku představeny prostřednictvím videoklipů. Tím byla dána možnost představit i pracoviště soutěžících sester a zároveň sejmout trému z vystoupení na podiu. Rovněž soutěžní úkol byl prvně zadán novým způsobem – prostřednictvím ochotnických herců byly zinscenovány tři scénky, vždy jedna pro každou soutěžící kategorii. V každé scénce byla obsažena chyba, kterou soutěžící měly odhalit. Nakonec se ukázalo, že ani pro jednu z finalistek nebyl úkol problémem.

Mezi jednotlivými bloky soutěžních úkolů – pro odlehčení atmosféry -přicházejí sourozenci Gondíkovi se svými písničkami, průpovídkami a komunikací s publikem. Baví přítomné mj. tím, že do publika rozdají teploměry, aby posléze zjistili, že většina „pacientů“ má zvýšenou teplotu. Cyril Svoboda nad svými 37, 2 kroutí hlavou a všichni se královsky baví. A protože období chřipek ještě nenastalo, pak zdá se, že je to atmosféra, která přítomným zrychluje tep a zvyšuje teplotu.

V kulturním programu vystřídá Gondíkovy Karel Černoch se svými evergeeny. Sám má ještě čerstvou zkušenost z nemocnice, kde po autonehodě pobyl několik týdnů. Sestrám vyznal lásku, a to nejen v textech svých písní. Řekl: „Ty texty, které zpívám a o kterých jsem si vždy myslel, že jimi lidem něco dávám, ztrácejí význam, když jde o zdraví. Tam zbývá jen ta ruka sestry. To člověk nemůže ani mluvit.“ Kulturní program završuje Petra Janů a následuje vyhlášení vítězek. Třebaže se volí vždy jen jedna ze čtyř, porota se shodla,a ústy svého předsedy Pavla Klenera potvrdila, že vítězkami jsou všechny finalistky. Všechny byly vynikající, všechny mají za sebou kus úctyhodné práce, každá je jedinečná a vynikající ve svém oboru. Každá z těch, které zde na podiu stojí, navíc reprezentuje desítky tisíc poctivých sester z celé republiky.

Ale vybírat se muselo, a tak se Sestrou roku v kategorii nemocniční péče stala Karolina Moravcová, vrchní sestra ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v kategorii sociální péče Alžběta Mišoňová z hospicu Cesta domů a v kategorii ambulantní péče PhDr. Ivana Mádlová odborná asistentka katedry ošetřovatelství Vysoké školy Plzeň. Všechny dostaly již tradiční zlatý svícen, symbol ošetřovatelství, a hodnotné dary.

Cenu za celoživotní dílo obdržela Růžena Wagnerová, viceprezidentka České asociace sester a asistentka hlavní sestry VFN v Praze. Ve svém vystoupení vyjádřila svoje profesní a životní krédo: „Zdravotní sestra je dnes samostatná, vysoce kvalifikovaná profese, která se postupně vymaňuje z područí lékařů. Jde o to, aby sestra nebyla jen levou, ale ani pravou rukou doktorů. Aby byla jejich nejbližší spolupracovnicí, rovnocenným členem týmu lidí, kteří mají společný jediný cíl – blaho pacienta.“ Nakonec poděkovala všem, kteří ji provázeli profesním životem a pomáhali ke všemu, čeho v ošetřovatelství dosáhla.

V průběhu večera na podium slávy vystoupila ještě jedna vítězka – Jaroslava Kvíčalová z pražské Thomayerovy nemocnice, kterou ocenili samotní pacienti. Slavnostní část večera skončila a všichni se odebírají k prostřeným stolům, kde k dobrému jídlu a pití hraje a zpívá skupina Hamleti.

Kdo byli naši sponzoři?

Poděkování za zdařilý večer patří vedle sester, vzácných hostů a organizátorů také sponzorům, jejichž zástupci se ocenění Sestra roku osobně zúčastnili: byl zde zástupce generálního sponzora firmy Zentiva CZ, s. r. o. – MUDr. Petr Dedek, Price & Portfolio Manager; za hlavní sponzory uveďme firmu Nutricia, a. s. – MUDr. Přemysl Škaloud, marketingový ředitel klinické divize pro Českou a Slovenskou republiku; firmu Boehringer Ingelheim -ing. Kašperek, vedoucí divize volně prodejných léků; firmu Hartmann-Rico, a. s. – ing. Stanislav Jančík, marketing manager. Dík patří i firmě Zepter International, s. r. o., jejímu generálnímu řediteli ing. Martinu Grančičovi a ing. Zbyňku Frolíkovi, řediteli firmy Linet, který se na večer dostavil s chotí a spolupracovníky. Dík patří i dalším firmám, které přispěly ke zdaru akce: firmě Untraco, v. o. s., firmě Infusii, a. s., firmě Kimberly-Clark, s. r. o., firmě Grada Publishing, a. s. a firmě EXIM TOURS, a. s.

V čem byla jiná?

V čem byla letošní Sestra roku jiná, odlišná od minulých ročníků? Tady si můžeme tak trochu zafilozofovat. Ten, kdo se zúčastnil více akcí, nebo ten, kdo soutěž sleduje v časopisu Sestra, si možná povšiml, že tentokrát dominovaly sestry vysoce vzdělané a erudované, hovořící běžně více jazyky, vzdělávající se či vysokoškolsky vzdělané. Byly to sestry, které se výjimečným způsobem

Ohodnoťte tento článek!