Vzdělávání perioperačních sester

Konference o vzdělávání sester v oboru perioperační péče v různých zemích a používání operačních rukavic.

V ÚVN v Praze Střešovicích proběhla dne 23. 10. 2007 konference Operační rukavice – jak nás chrání a Vzdělávání perioperačních sester v USA, Švédsku a České republice. Seminář pořádala firma Mölnlycke Health Care, s. r. o. ve spolupráci se Společností instrumentářek. Naši republiku navštívila Ann Folinová, zástupkyně společnosti Mölnlycke Health Care Group, která pochází ze Švédska. Svou přednášku rozdělila do několika bloků. Dozvěděli jsme se o historii používání operačních rukavic, jejich vývoji a o neustálém zlepšování kvality materiálu. Při naší práci je nezbytné chránit se před rizikem přímého přenosu virů, ke kterému může dojít při neodhaleném protržení chirurgické rukavice během operace.

Propíchnutí rukavice je běžné a často nepozorované. V případě používání jednoduchých chirurgických rukavic si chirurgický tým v 92 % případů propíchnutí nepovšimne. Postrachem zdravotnických pracovníků jsou statistiky nových případů nakažených HIV, HBC a HCV. Dalším rizikovým faktorem pro personál jsou alergie na latex a na škrobový pudr. Na dnešním trhu je řada operačních rukavic z různých materiálů, jako jsou např. polychloropren, polyizopren, polyuretan, nitril, PVC (vinyl), polyetylen nebo přírodní latex. Společnost Mölnlycke Health Care představila na této konferenci operační rukavice BIOGEL, které dodává na náš trh. Tyto operační rukavice jsou nepudrované s vnitřní polymerovou vrstvou, která má uživatelům poskytnout mimořádné pohodlí a ochranu. Tato firma se také v rámci výzkumu zabývá odstraňováním příčin alergie na latex.

Jelikož škrobový pudr je látka přenášející latexové alergeny a je příčinou vzniku pooperačních komplikací, je zásadou společnosti nabízet pouze nepudrované rukavice. Nabízí široký sortiment operačních rukavic a v rámci semináře představila výrobky Biogel Eclipse (rukavice vyrobené z přírodního latexu zbavené škodlivých proteinů), Biogel Skinsense (rukavice nepudrované, bez latexu, určené pro alergiky). Mne osobně nejvíce zaujaly operační rukavice Biogel Eclipse Indikator. Jsou dvojité a okamžitě vizuálně upozorní za přítomnosti tekutiny na propíchnutí vnější rukavice, čímž snižují riziko infekce při operaci.

Druhým tématem této konference bylo Vzdělávání perioperačních sester v různých zemích. O celoživotním vzdělávání v ČR hovořila PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková (NCO NZO), která seznámila s podmínkami registrace sester, obnovou registrace po uplynulém období, „sbíráním“ kreditů na jednotlivých přednáškách a konferencích, s pravidly pro přidělování kreditů k jednotlivým pořádaným akcím, ale také hovořila o skládání zkoušek při nedostatečném počtu kreditů. Tato zkouška má dvě části – teoretickou a praktickou. Dále jsme se dozvěděli o připravovaných novinkách ve vzdělávání.

Zajímavé bylo srovnání celoživotního vzdělávání perioperačních sester v USA. O své zkušenosti se podělila Lenka Messnerová, která je původem Češka, avšak pracovala nějaký čas v USA. Informovala o podmínkách, za jakých mohou v USA pracovat zahraniční zdravotníci. Velice pozitivně na mne zapůsobila již v prvním bloku při přednášce o používání operačních rukavic včetně praktické ukázky jejich oblékání. Teprve z této ukázky jsem se dozvěděla o dvojím způsobu oblékání rukavic. Na našich pracovištích si navlékáme rukavice tzv. otevřeným způsobem. Ve většině zemí světa se ovšem používá způsob zavřený.

Celá tato konference mne velice obohatila. Nejen skvělé přednášky, ale také plodné diskuse k jednotlivým tématům byly pro posluchače velkým přínosem. Věřím, že všichni účastníci si, stejně jako já, odnesli mnoho poznatků a důvodů k zamyšlení nad neustálým vylepšováním naší práce.


Daniela Seidlová1, Denisa Macíčková2 staniční sestra COS1 instrumentářka COS2 NsP Nový Jičín

Ohodnoťte tento článek!