Sestra roku 2017

Ve čtvrtek 1. března 2018 se v divadle Hybernia v Praze 1 konalo slavnostní předávání ocenění již 18. ročníku soutěže Sestra roku, kterou pořádá divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta.

Záštitu nad prestižní soutěží již tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Magistrát hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku 2017 bylo uděleno ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v managementu a vzdělávání.

Vítězkou kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Ludmila Prokopová, vrchní sestra oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Na druhém místě se umístila Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra Chirurgické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol Praha. Třetí byla Lenka Holubová, staniční sestra oddělení následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice.

V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání zvítězila Hana Rittsteinová, emeritní vrchní sestra Gynekologickoporodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Druhé místo získala Mgr. Pavla Opálková, vrchní sestra oddělení neonatologie, Fakultní nemocnice Brno. Na třetím místě skončila Marta Rysková, vedoucí sestra domácí zdravotní péče Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou.

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Držitele ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Marii Janouškové, emeritní hlavní sestře Nemocnice Strakonice, a. s.

Sestra mého srdce – ocenění veřejnosti

Vítěze kategorie bylo možné vybírat z finalistů všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a držitelky Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestramehosrdce.
cz a https://www.frekvence1.cz/. Nejvíce hlasů a titul Sestra mého srdce v online anketě získala Lenka Holubová z Vítkovické nemocnice, a. s.

Zdravotnická škola roku

Již podruhé proběhlo také vyhlášení vítěze kategorie Zdravotnická škola roku.
Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat budoucí nelékařské zdravotníky, aby se pro studium na zdravotnických školách rozhodli. Vítězem se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35.
Cenu převzala ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková.

Marie Janoušková, držitelka Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství
Zleva Hana Rittsteinová, Lenka Holubová, Miroslava Zoubková, Pavla Opálková, Ludmila Prokopová, Kateřina Drlíková, ředitel divize Medical Services Karel Novotný, Marie Janoušková a Marta Rysková

Ohodnoťte tento článek!