Sestra v Německu: tři roky, ale při univerzitě

Základní příprava na povolání zdravotní sestry/ošetřovatele trvá v SRN tři roky, avšak jak zdůrazňují různé informační zdroje (např. www.krankenschwesterausbildung.org), pro přijetí k ní se vyžaduje maturita, zpravidla absolvování tzv. reálné školy (gymnázia) nebo určité vyšší odborné školy. Zájemce tedy začíná studovat zpravidla až po dosažení věku 18 let.

Berlínská univerzitní pracoviště Charité (Charité akademie pro vzdělávání v oblasti zdravotnictví) navíc uvádějí požadavek předložit potvrzení – kromě ověření zdravotního stavu – o absolvování praktika nejméně v délce čtyř týdnů. Výuka, v níž praxe představuje nejméně 50 %, probíhá zpravidla při univerzitních klinikách.

Celoživotní vzdělávání

V Německu existuje zákon o podpoře při studiu, kdy v závislosti na příjmu rodičů budoucí sestra získá v prvním roce příspěvek 876 eur, ve druhém 937 eur a v třetím roce 1038 eur. Jedná se o hrubý roční příjem, z něhož se zhruba 20 % odvádí jako zdanění. Pokud příprava na profesi probíhá u soukromé, státem uznané školy, ta může od studentů požadovat různé poplatky.
Předpisy zdůrazňují povinnost všech zdravotnických pracovníků podrobit se kontinuálnímu vzdělávání, zejména jde o seznamování se s novinkami v oboru, prohlubování znalostí a dovedností, např. se uvádí oblast komunikace s pacientem či nakládání se zdravotnickou dokumentací. Další odborné vzdělávání (nejméně dva roky) vyplývá jednak z potřeb zdravotnických pracovišť, jednak z přání sester získat větší samostatnost, vyšší pracovní pozici a zpravidla i vyšší finanční ohodnocení. Další – specializační – vzdělání se předpokládá u řady oborů, např. v kardiologii, onkologii, neurologii, psychiatrii, v oblasti paliativní a další péče.

Finanční ohodnocení

Nástupní plat čerstvé absolventky základního vzdělání činí 2105 až 2249 eur. Z tarifní smlouvy pro veřejné služby vyplývá zhruba 15 platových skupin a stupňů v závislosti na mnoha kritériích: na konkrétně vykonávané práci, věku, praxi, vzdělání aj. Skupina E1 činí 1520 až 1695 eur. Zdravotnický asistent („pomocník“) může počítat s E3 a E4, kdy jeho příjem se pohybuje kolem 2 tisíc eur. Všeobecná sestra je zpravidla zařazena do skupiny E7 a E8 s příjmem mezi 2 a 3 tisíci eur. Při magisterském vzdělání lze dosáhnout např. na E9 s platem kolem 6 tisíc eur.
Vždy ovšem záleží na tom, zda jedinec dokáže při univerzitě vystudovat náročnější oblasti, jako je např. zdravotnická ekonomika nebo management ve zdravotnictví, a zda pro své znalosti nalezne pracovní uplatnění. Zájemcům o základní přípravu pro povolání ve zdravotnictví je mj. zdůrazňováno, že je zaměstnavatel může kdykoli průběžně žádat o absolvování kurzů a seminářů v rozmezí hodin i dnů v rámci kontinuální potřeby zkvalitňovat péči o nemocné. Další odborné vzdělávání v některých oborech někdy představuje náročnější podmínky, kdy se vyžaduje např. šestiměsíční praktikum. I v Německu se čas od času ozývají diskuse, nakolik stát může ukládat zaměstnancům ve zdravotnictví další povinnosti či měnit pravidla, navíc v této zemi do obsahu vzdělávání a školení hodně mluví i zdravotní pojišťovny, a to nejen u nelékařských profesí, ale i u lékařských povolání.

Ohodnoťte tento článek!