Sestra vyvinula aplikaci pro komunikaci po mozkové příhodě

Staniční sestra neurologického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Bc. Eva Haxha vyvinula speciální aplikaci pro tablety a chytré telefony, která umožňuje komunikaci pacientů s řečovým handicapem i beze slov – za pomocí piktogramů a doteků na displeji.

Aplikace založená na komunikaci pomocí jednoduchých obrázků a doteků prsty je určena především pro vstupní ošetřovatelské zhodnocení pacientova stavu a pro komunikaci jeho základních potřeb a obtíží. „Pacienty s poruchou řečové komunikace na neurologickém oddělení potkávám dnes a denně. Získávání plnohodnotných informací v rámci vstupního sesterského posouzení je u nich mnohdy velmi těžké, často nedostatečné a neúplné. Přitom právě takové posouzení je pro kvalitu a kontinuitu poskytované ošetřovatelské péče velmi důležité,“ vysvětluje Eva Haxha, která spolu s týmem odborníků ze společnosti Famiredo vývoj a vznik aplikace iniciovala.

„Zatímco u pacientů bez řečového omezení trvá odebrání anamnézy okolo 20 až 30 minut, u osob s řečovým omezením si stejný proces vyžádá až hodinu. Aplikace proces zkracuje zhruba na třetinu,“ doplňuje staniční sestra s tím, že dalším významným benefitem je fakt, že pacienti s poruchami řeči nejsou vystavování stresu a nekomfortním situacím. „Stávalo se, že pacienti, kteří nemohli mluvit nebo například trpěli koktavostí, se při komunikaci se sestřičkou kvůli psychickému bloku úplně „zasekli“ a neřekli vůbec nic. Takové situace jsou naštěstí minulostí,“ uvádí sestra.

Podle funkčního typu zdraví

Teoretickou myšlenku o prohloubení komunikace s těmito typy pacientů si sestra Haxha hýčkala už během studia. „Jedině efektivní posouzení pacientova stavu a dostatečná komunikace umožňují, aby ošetřovatelská péče reagovala na všechny potřeby nemocného. To jsem si dobře uvědomovala už při studiu na Slezské univerzitě v Opavě a nakonec jsem se rozhodla tématu věnovat i svou bakalářskou práci. V ní jsem shrnula úskalí komunikace s pacienty s poruchami řeči, ale také navrhla možné řešení – vytvoření aplikace pro dotykové chytré telefony a tablety,“ popisuje Bc. Eva Haxha.

Nyní svůj záměr dovedla do praxe. Spolu s programátory vytvořila reálnou aplikaci pro systém Android, která je volně ke stažení. Aplikace s názvem „Dotazník – posouzení zdraví“ není pro zájemce nijak zpoplatněna a je možné si ji bez omezení stáhnout na adrese www.googleplay.com. Její použití zjednodušuje práci jak zdravotním sestrám, tak například i lidem, kteří se starají o své nemocné blízké v domácích podmínkách. „Aplikace zahrnuje 11 komunikačních oblastí modelu Marjory Gordonové ‚Funkční typ zdraví‘, které umožňují celkové posouzení zdravotního stavu pacienta. Výjimečnost aplikace spočívá v tom, že umožňuje získat opravdu komplexní informace způsobem, který je jednoduchý pro zdravotníky i pacienty,“ shrnuje Bc. Eva Haxha s tím, že jen ve Vítkovické nemocnici v Ostravě, která patří do skupiny Agel, doposud aplikaci využily desítky pacientů s poruchou produkce řeči a další více než stovka zájemců si ji už stáhla volně z internetu.

Ohodnoťte tento článek!