1 den pro sestru podruhé!

V květnu odstartuje úspěšný cyklus konferencí 1 den pro sestru.

V loňském roce proběhl úspěšný cyklus tří kreditovaných konferencí 1 den pro sestru se záměrem nabídnout účastníkům pohled na sebe sama nejen jako na zdravotnického pracovníka a profesionála. Říjnový Medical Fair v Brně tak hostil mj. konferenci Sestra jako osobnost, v listopadu proběhla v Olomouci další s podtitulem Sestra jako matka a v předvánočním čase se v Praze sešli zájemci o téma Sestra jako žena. Pro velký zájem o tato i další témata organizátor akce – divize Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta a. s. – připravil pokračování cyklu konferencí 1 den pro sestru pro jaro a podzim letošního roku:

* Sestra jako psycholog (28. 5. 2010, Hradec Králové): Hranice v profesionálním vztahu; doprovázení člověka v těžkých životních situacích, doprovázení umírajících; prostředky komunikace; zásady asertivního jednání; nejčastější kritické situace, psychosomatická onemocnění; sesterská praxe, role sestry atd.

* Sestra jako zdravotnické univerzum (10. 6. 2010, České Budějovice): Náplň práce sestry z pohledu lékaře, z pohledu sestry samotné; sestra jako zdravotník (ošetřovatel), pečovatel, záchranář, sanitář; konflikt rolí; kompetence, zodpovědnost atd.

* Sestra jako sociální odborník (19. 10. 2010, Medical Fair Brno): Etický kodex zdravotnických pracovníků; systém zdravotnictví, síť zdravotnických a sociálních zařízení; právní aspekty práce sester; komunikační dovednosti, poradenská činnost; lidský vztah jako součást profese, porozumění, hranice vztahu atd.

* Sestra jako pracovník (11. 11. 2010, Praha): Státní vs. soukromá sféra; profesní růst, celoživotní vzdělávání; sestra jako zaměstnanec, právní aspekty; sestra jako podnikatel, domácí a hospicová péče; sociální status vs. finanční ohodnocení; motivace, práce jako poslání atd.

Všechny čtyři konference z cyklu 1 den pro sestru jsou opět garantovány předními odborníky, generálním partnerem je znovu společnost Apotex a partnery jsou letos společnosti a instituce (abecedně): Česká asociace sester, Eunio, portál www.osetrovatelstvi.info. Mediální partnerství přijaly časopisy Sestra, Zdravotnictví a medicína a Pacientské listy. Průběžně aktualizované informace najdete na www.1denprosestru.cz, kde je i možnost elektronického přihlášení.

Ohodnoťte tento článek!