10. konference Inco Fora

Dne 8. března proběhne odborná konference na téma Inkontinence v primární péči.

Inco Forum České společnosti podpory zdraví ve spolupráci s Urogynekologickou společností ČR, Českou asociací sester a profesní organizací fyzioterapeutů UNIFY ČR pořádají 8. března v prostorách Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou konferenci na téma Inkontinence v primární péči. Program akce je dělen do šesti základních tematických okruhů, vedených předsedajícím z členů Inco Fora. V rámci prvního bloku s názvem Inkontinence v primární péči: obecný úvod (předsedající prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.) budou otevřena podtémata inkontinence v ordinaci praktického lékaře; inkontinence a primární sestra; inkontinentní pacient u praktického lékaře ve světle sociologických dat.

Druhý blok, vedený doc. MUDr. Romanem Zachovalem, Ph. D., bude věnován záchytu inkontinence v ordinaci praktického lékaře. K tématům této části bude patřit: způsob vedení rozhovoru s pacientem na téma inkontinence; inkontinence – podmíněná věkem a pohlavím; základní dotazníinfo kové metody; přehled diagnostických metod. Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, jako předsedající dalšího bloku, povede odbornou diskusi na téma Typy inkontinence a metody léčby se zaměřením na léčbu stresové inkontinence, léčbu urgentní inkontinence a léčbu hyperaktivního měchýře. Čtvrtý blok konference nese název Inkontinence: fyzioterapie a inkontinentní prostředky a za vedení MUDr. Lukáše Horčičky jsou na programu oblasti: cvičení svalů pánevního dna; biofeedback a elektrostimulace; inkontinentní prostředky.

V závěrečné části programu konference jsou zařazeny dva bloky. Téma Spolupráce primární a specializované péče pod vedením prim. MUDr. Jana Zmrhala, CSc., bude věnováno spolupráci praktického lékaře s urologem, spolupráci praktického lékaře s urogynekologem a spolupráci praktického lékaře s fyzioterapeutem. Závěr konference bude patřit závěrům a doporučením za předsednictví prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Účast na konferenci je ohodnocena kredity ČLK, ČAS a UNIFY. Více informací na www.incoforum.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!