20 let České asociace sester

Máme tu opět nový rok a s jeho příchodem se přímo nabízí i trocha rekapitulace. Čas neuvěřitelně běží a profesní organizace sester a dalších nelékařů je již dvacetiletá dáma.

Organizace vznikla díky entuziasmu a neuvěřitelné energii zakladatelek, které bez ohledu na svůj čas a síly vydupaly ze země uskupení, které postupně nabralo profesionální dech a nyní je jeho sila skutečně velká a v celé historii nevídaná.

Považuji tedy za nutné a slušné poděkovat těm, které stály u narození České asociace sester a táhly tu „kárku“ dlouhá léta. V podstatě donedávna. Teprve letos vlastně předaly štafetu a odešly na zasloužený odpočinek.

Proto chci připomenout, že na sněmu předsedů a předsedkyň České asociace sester v Poděbradech 11. listopadu 2011 bylo oceněno pět zakladatelek ČAS: PhDr. Karolina Moravcová, první prezidentka ČAS, Růžena Wagnerová, první viceprezidentka, která v této funkci prožila čtyři volební období, Anna Chrzová, Jana Vlková a Věra Kunová, které jako funkcionářky obětovaly ČAS obrovské množství svého volného času a už nyní v ní navždy zanechaly svou tvář.

Je nutné si připomenout, že začátky nebyly vůbec lehké. Sloučení ČAS a České společnosti sester vzniklo za podmínek, že profitovat budou obě strany. Najít konsenzus není nikdy lehké.

Vše se povedlo, vznikla jedna silná a velká organizace a v současnosti je síla sester v celé historii ČR nebývalá, i když existují skupiny lidí, kteří se snaží různými cestami oslabit pozici ČAS zejména v očích nelékařů. Nicméně je nutné si přiznat, že v současné době posílila asociace na pozici partnera mnoha institucí, které hrají velkou roli při rozhodovacím řízení. Asociace vstupuje do legislativního procesu, zúčastňuje se připomínkového řízení zákonů a vyhlášek. ČAS je součástí pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro Sazebník výkonů, ČAS má pracovní skupinu pro legislativu, kvalitu a další, které významně pomáhají při prosazování zájmů nelékařů.

Nic však není jednoduché a lehké. Stejně tak všechny procesy ovlivňující činnost nelékařů v praktickém životě českého zdravotnictví jsou složité a cesta k nim je trnitá.

Jednou z možností ještě většího posílení pozice nelékařů je zahájení příprav na vytvoření nové komory nelékařů. Nejsilnějším argumentem pro vznik komory nelékařů je zákonné zakotvení kompetencí komory směrem ke správě v ní sdružených povolání.

Dovolte mi, abych také při vzpomínkách na minulost i současnost České asociace sester vzdala poctu dlouholeté kolegyni a člence prezidia České asociace sester Evě Kvasnicové. Opustila nás náhle, bez rozloučení, v nedožitých 60 letech. Pro nás všechny to byl velký šok a mnohé z nás jsme si uvědomily pomíjivost lidského života i to, jak málo času věnujeme samy sobě a svým nejbližším. Řešíme často věci nepodstatné, křičíme na sebe, vyčítáme si a mnohdy i závidíme.

Moc bych přála všem kolegyním a kolegům, aby se s těmito lidskými vlastnostmi nesetkávali. Aby měli rádi sami sebe a sami sebe si vážili.

Za Českou asociaci sester přeji všem kolegům a kolegyním hodně zdraví a štěstí v tomto roce.


O autorovi: Ing. Irena Kouřilová, Viceprezidentka České asociace sester

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!