20. výročí založení Společnosti „E“

V roce 1990 založili rodiče a přátelé osob nemocných epilepsií občanské sdružení Společnost „E“.

Jde o neziskovou pacientskou organizaci, která vedle poskytování sociálních služeb šíří informace o epilepsii mezi nemocné epilepsií, jejich blízké a širokou veřejnost. Důvodem vzniku sdružení byly nepříjemné zkušenosti s přístupem okolí a jeho odsuzováním takto nemocných lidí. Cílem sdružení je, aby se lidem s epilepsií dostávalo co nejvíce potřebných informací a služeb, které by jim umožnily žít rovnocenným a spokojeným životem.

Své služby společnost poskytuje odborným sociálním poradenstvím (psychologické a sociálně právní poradenství) a sociálně aktivizačními službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pobyty, zdravotně rehabilitační činnost, kurzy, kroužky, klubová činnost a různé jednorázové akce). Veřejnosti a různým cílovým skupinám jsou informace poskytovány distribucí vlastního měsíčníku a dalších informačních materiálů, pořádáním seminářů a přednášek o epilepsii a poskytováním rozhovorů médiím. (www.spolecnost-e.cz)

Ohodnoťte tento článek!