Adenotomie – vstupní brána do ORL operativy

Adenotomie je pro instrumentářku na sále ORL denně prováděným výkonem. Na ORL klinice FN a LF UK v Hradci Králové je adenotomie prováděna rutinně v počtu nad 10 pacientů týdně. Její správné zvládnutí bývá předpokladem v postupu ke složitějším operačním výkonům v praxi instrumentářky. Klíčová slova: adenotomie, otorinolaryngologie, nosní mandle, operativa

SUMMARY Adenotomy is a routine procedure for the perioperative nurse at ENT operation room. At ENT clinic of FN and LF UK Hradec Kralove we operate more than 10 patients every week. The ability to provide proper assistance to the surgeon during the adenotomy is a prerequisite for more complicated procedures. Key words: adenotomy, ENT, nasal tonsil, surgery

V rámci otorinolaryngologické operativy se provádí celá škála náročnosti operačních výkonů od drobných excizí po rozsáhlé amputační radikální výkony pro nádorová onemocnění. Nastoupíli sestra na místo instrumentářky, setká se nejprve s jednoduššími z nich.

Instrumentárium k adenotomii

Instrumentování při adenotomii představuje operaci uvádějící zacvičující se instrumentářku do pravidel, průběhu a zákonitostí otorinolaryngologických operací. Zahrnuje užívání specifického instrumentária, obsluhu endoskopických přístrojů a pro tento operační obor charakteristických postupů. V případě adenotomie se jedná o chirurgickou terapii – odstranění hyperplazie hltanové mandle neboli adenoidní vegetace v oblasti nosohltanu. Operace se provádí ve dvou modifikacích: buď pod kontrolou zraku, nebo endoskopicky, adenotomem, speciálně konstruovanou kyretou různé velikosti. Adenoidní vegetace jsou nejčastějším patologickým stavem nosohltanu u dětí.

Příčiny vzniku:

* imunologické
* endokrinní
* vliv okolního prostředí
* kompenzace po odstranění některé z krčních mandlí

Definice: Adenoidní vegetace je laločnatá lymfatická tkáň uložená v nosohltanu za měkkým patrem, a není tedy viditelná při běžném pohledu do krku. Vytváří mechanický uzávěr části choan a může být zdrojem opakované infekce. Z toho pak vyplývají typické potíže, které jsou uvedeny v následujícím souhrnu:
Důvody k odstranění zvětšené nosní madle (indikace k adenotomii):

* ztížené dýchání nosem,
* noční chrápání, dýchání ústy, huhňavost,
* opakující se rýmy, kašel,
* opakující se dysfunkce Eustachovy trubice a z toho plynoucí recidivující záněty středouší,
* nedoslýchavost
* celkové příznaky: únava, nechutenství,
* v pokročilém stadiu pak typický vzhled „facies adenoidea“ s pootevřenými ústy a huhňavou řečí.

Diagnostika:
* anamnestické údaje,
* klinické vyšetření zadní rinoskopie, palpace nebo epifaryngoskopie.
Terapie:
Provádí se chirurgicky v celkové narkóze. Ta umožňuje na rozdíl od dříve rozšířené lokální anestezie šetrný přístup k dítěti a dovolí dobrý přehled v operované oblasti a možnost dokonalého stavění krvácení. Výkon se u dětí provádí při hospitalizaci.

Průběh výkonu

Nedílnou součástí je podání premedikace podle ordinace anesteziologa na oddělení. Po dopravení dítěte na sál anesteziologická sestra při převzetí kontroluje jeho identitu a následně po uvedení do celkové narkózy jej instrumentářka sterilně zarouškuje rouškou velkou a rouškou malou perforovanou. Z instrumentačního stolku, sterilně zarouškovaného 3 rouškami, podá lékaři McIvorův rozvěrač pro fixaci k výkonu nutného otevření úst. Následuje zavedení a fixace longety do oblasti hypofaryngu pro prevenci zatékání krve do dýchacích cest. Po odtažení měkkého patra měkkými sacími hadičkami – bužiemi je nosní mandle za kontroly 70° optiky odstraněna pomocí ostré kyrety, jejíž velikost je zvolena podle velikosti vegetace. Endoskopická metoda umožňuje přesné provedení výkonu. Proti zamlžování endoskopické optiky je instrumentářkou tato průběžně otírána roztokem Aplexu.

Následuje odsávání a kompresivní stavění krvácení jedním, častěji však dvěma velkými tampony v peánu. Odstranění bužií následuje až po zástavě krvácení, neboť po uvolnění bužií, a tím i měkkého patra, již nelze pro zúžení prostoru zavést peán s tamponem. Vegetace se obvykle neodesílá k histologickému vyšetření. Odstraní se McIvorův rozvěrač, roušky a výkon je zakončen omytím pacienta potřísněného krví v okolí úst, probuzením dítěte z narkózy a jeho předáním sestře dětského ORL oddělení. Vlastní operační výkon trvá asi do dvaceti minut.

Adenotomie

Pooperační období

V pooperačním období sledujeme, zda dítě nekrvácí, a zřídka podáváme léky proti bolesti. Obvykle druhý den je dítě po ranní kontrole lékařem propuštěno do domácího léčení. Doporučujeme týden tělesný klid, pobyt mimo dětský kolektiv a tři dny měkkou stravu.

Možné komplikace

V případě krvácení z nosu či úst neodkladná kontrola na ORL, může být indikací rekyretáže, výjimečně i tamponády nosohltanu.

Závěr

Po absolvování adenotomie a získání přehledu během tohoto snazšího výkonu je zacvičující se instrumentářka připravena k absolvování náročnějších operací. V případě endoskopické varianty operace se naučí zacházet s endoskopem a zjistí jeho specifika. Přes relativní jednoduchost výkonu je třeba týmové spolupráce v přípravě operace i po ní s „obíhací“ sestrou a sanitářem.


Volně prodejné léky proti bolesti

Paralen, Ibalgin, Voltaren, Panthenol a Nurofen.


O autorovi: Jana Bukáčková, ORL klinika, Fakultní nemocnice UK a LF, Hradec Králové ORL klinika, Fakultní nemocnice UK a LF, Hradec Králové (jana.bukackova@tiscali.cz)

Adenotomie – vstupní brána do ORL operativy
Ohodnoťte tento článek!