ADP se vzdělávají také v Hradci

V červnu proběhlo vzdělávání sester agentur domácí péče (ADP) východočeského regionu, sdružujícího 18 ADP z východních, středních a severních Čech. Každá agentura je zároveň členem ADP ČR a dostává z Národního centra informace prostřednictvím elektronické pošty a regionálního zástupce.

Členky ADP východních Čech dříve postrádaly dostatečné a hlavně místně dostupné pravidelné vzdělávání. (Centra vzdělávání pro členy ADP jsou ještě v Praze a v Brně.) Vzniklo tedy centrum vzdělávání ADP Východočeského regionu v Hradci Králové na pracovišti ošetřovatelské péče Hany Pekárkové. Osvědčilo se. V krajském městě je dostatek odborných a kvalitních přednášejících, kteří na vysoké úrovni pravidelně vzdělávají členy ADP. Tyto odborné semináře se konají pravidelně již dva roky jedenkrát za měsíc, na téma, které je od sester nejvíce žádané.

Tématem červnového semináře bylo očkování a rehabilitace v domácí péči. Očkování přednášel PhDr. Aleš Hozák, velmi zajímavým a vyčerpávajícím způsobem. Přesto byl na konci zavalen otázkami od sester, které zajímala forma prevence a očkování nejen pro ně samé, ale i pro jejich klienty.

Téma rehabilitace, které se na seminářích objevuje velmi často, bylo tentokrát věnováno pacientům po operacích s endoprotézou. Velmi zajímavě ho přednesla sestra Voříšková z FN v Hradci Králové.

Termíny seminářů na druhé pololetí 2000

13. 9. – Péče o rány – přednáší

Mgr. M. Holubcová

11. 10. – Cvičení při inkontinenci

– zajistí p. Klumpar

8. 11. – První pomoc (pokračování) – J. Harastej

6. 12. – Péče o stomie

– Mgr. J. Rumlová

Semináře začínají vždy ve 13.00 hodin na Pracovišti ošetřovatelské péče, Sukovy sady 660, Hradec Králové 2.

Pokud máte zájem o účast, připravte si prosím dotazy, připomínky, zkušenosti ze své praxe i zajímavé kazuistiky. Hlavně však prosím potvrďte svoji účast a počet sester alespoň tři dny předem na t. č.: 049/55 33 537 (možno nechat vzkaz na záznamníku).

O dalších aktivitách Vč regionu ADP ČR vás budeme pravidelně informovat.

Alžběta Limberská, VČ region ADP

Ilustrační foto Pavel Dráb

Ohodnoťte tento článek!