Akreditace nemocnice

FN v Motole splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvýšení kvality podle národních akreditačních standardů.

Akreditace je dobrovolný proces, při kterém státní či nestátní instituce potvrzuje, že zdravotnické zařízení vyhovuje standardům, které vyžadují kontinuální zvyšování kvality v oblasti struktury, procesů i výstupů činnosti. Nemocnice zavede systém pro zvyšování kvality a akreditační orgán ověří a certifikuje jeho funkčnost a efektivitu. Cíli akreditace jsou zvyšování kvality a bezpečnosti, redukce nákladů na zdravotní péči, zvýšení efektivity, zlepšení správy zdravotnického systému, posílení důvěry veřejnosti. FN v Motole se připravovala od roku 2004 na mezinárodní akreditaci podle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice Joint Commission International (JCI).

Od roku 2008 usilovala rovněž o národní akreditaci podle standardů Spojené akreditační komise ČR. V průběhu akreditačního řízení použila FN v Motole také metodu „stopař“. Individuální stopař pacienta sleduje průchod vybraného pacienta nemocnicí a zahrnuje zejména rozhovory s pacientem a personálem nemocnice, kontrolu zdravotnické dokumentace a pozorování procesů na pracovišti. Systémový stopař sleduje používání dat, kontrolu a prevenci infekcí, podávání léčiv. Správa budov a zařízení zahrnuje obchůzku areálu nemocnice a zaměřuje se na sledování bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, zacházení s nebezpečným odpadem, zacházení se zdravotnickou technikou, funkčnost krizových plánů a stav obslužných systémů.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!