Aktivity budoucích zdravotnických asistentů VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Naše škola je od loňského léta začleněna do multilaterálního projektu Comenius – partnerství škol, který se nazývá „What’s in it? – Rozhoduji o své budoucnosti“. Projekt je financován z grantu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Do mezinárodní spolupráce je zapojena ještě Střední technicko-průmyslová škola v italské Bielle, dvě francouzská lycea – v Chambéry a v Paříži – a Odborná škola sociálně-zdravotní ve finské Kokkole.
Hlavním tématem našeho projektu je výživa a stravovací návyky středoškolských studentů. Víme, že v posledních letech je u obyvatel Evropské unie zaznamenán vysoký nárůst obezity, naši republiku nevyjímaje. V Evropské unii žije minimálně 200 milionů dospělých, kteří trpí nadváhou a obezitou. Obézních přibývá, což přináší nepříjemné důsledky pro veřejné zdraví a vysoké náklady na zdravotní péči. Nárůst obezity je také prokázaný, bohužel, již v dětském věku. Evropa tak stojí před epidemií obezity stejně jako USA. Zároveň se však objevují stále častěji i poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie.

Projekt má několik cílů:

* Vyhledávání a získávání informací o zdravé výživě a zdravém životním stylu.
* Upozornění žáků na negativní vliv nesprávné skladby jejich jídelníčku.
* Účast studentů na projektových schůzkách v partnerských zemích.
* Poznávání různých kultur a zvyklostí partnerských zemí a výměna zkušeností a názorů.
* Zdokonalení se v angličtině – společném komunikačním prostředku.

Každá zúčastněná škola má svůj úkol, jehož splněním přispěje k naplnění cílů projektu a dosažení jeho výstupů:

Itálie – Instituto Tecnico Industriale Statale „Q. Sella“ – Biella
* webové stránky v angličtině, Finsko – Kokkolan Sosiaali – Ja Terrveysalan Opisto – Kokkola
* třídenní záznamy studentů o stravování a pitném režimu – vyhodnocení stravovacích návyků, Francie – Lycée Professionnel Agricole – Cognin
* multilingvistický slovníček (anglicko-francouzskoitalsko-finsko-český), Francie – Lycée des Métiers de la Restauration Montaleau – Sucy en Bri
* brožurka s tradičními národními recepty,
* mezinárodní kalendář se sezonními recepty národních jídel, Česká republika – Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola – Hradec Králové
* dotazník o výživě a stravovacích návycích studentů – vyhodnocení.

Zatím se uskutečnily dvě projektové schůzky:

* První byla v italské Bielle, tématem tohoto setkání byla výroba sýra.
* Druhá schůzka se odehrála v zimním Finsku, v Kokkole. Zde byla hlavním tématem výroba chleba a pečiva.
* Třetí schůzka se bude konat na počátku května v Hradci Králové. U nás bude tématem výroba piva. Chceme ukázat tradiční český výrobek, jeho výhody, ale také nadměrnou konzumaci (nejen u nás) a její důsledky. Zdůrazníme výrobu nealkoholického piva, které naše italské a francouzské kolegyně neznají, Finky ano a velmi mu fandí.
* Schůzky ve Francii se uskuteční v příštím školním roce. Jedna bude v lednu v Chambéry a závěrečná v Paříži.
Pro naše studenty to neznamená pouze možnost účastnit se projektových schůzek v zahraničí, ale i povinnost podílet se na vyhodnocování dotazníků a jejich grafickém znázornění, prezentovat závěry z projektových schůzek před svými spolužáky i veřejností, např. prostřednictvím webových stránek školy. Spolu s pedagogy připravují program pro květnovou projektovou schůzku v Hradci Králové a těší se na roli hostitelů.

Velkou šancí je možnost zahraniční stáže na zmiňovaných školách, která je rovněž financována z tohoto grantu. Ve školním roce 2010– 2011 se tři naši studenti zúčastní výuky na střední škole Lyceé Professionnel Agricole – Cognin po dobu deseti měsíců. A jaká je osobní zkušenost nás učitelek? Sice je za vším nějaké úsilí a hodiny práce, ale stojí to za to.


O autorovi: PaedDr. Jaroslava Veselková 1, Bc. Milena Marešová 2
koordinátorka projektu 1, odborná učitelka 2,
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
(milena.mares@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!