Aktuálně: Léčebný režim osob v pracovní neschopnosti

Od ledna do konce září 2012 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 114 859 kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 2234 osobám. Oproti stejnému období roku 2011 bylo uděleno o 61 postihů více. Podle celorepublikové evidence ověřily kontroly u každého osmého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku, zda nedochází ke zneužívání nemocenského. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji (14 066) a ve Středočeském kraji (14 047). Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Středočeském (236) a Olomouckém (230). Nejvyšší podíl zkontrolovaných případů vykázal Karlovarský kraj, kde byl od ledna do září 2012 zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan v dočasné pracovní neschopnosti.
Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Prokáže-li se, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Zaměstnavatelé mohou během prvních 21 dnů, za které podle ZP náleží tzv. náhrada mzdy, provádět kontrolu dodržování léčebného režimu svých zaměstnanců.

Ohodnoťte tento článek!