Aktuálně: Nad gerontopsychiatrií vyrostla Palma II

V Sestře 01/13 jsme zveřejnili „reportáž“ z konference Moderní modely a koncepty péče pořádané v prosinci 2012 profesní asociací mezinárodně akreditovaných lektorů Palma a organizované divizí Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. K akci se vracíme připomenutím dalšího z prezentovaných modelů.
Se sdělením věnovaným tomuto tématu vystoupila Ing. Bc. Hana Vojtová, aktivizační trenérka Smyslové aktivizace, kooperační partnerka Lore Wehner pro ČR a viceprezidentka Asociace Palma. Smyslová aktivizace© podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora seniorů a demencí postižených osob. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jeho schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří. Jako základ přitom může sloužit aktivní a zažitá práce s biografií člověka, pozornost věnovaná individuálním potřebám a orientace na rituály jednotlivých ročních období. Především rozbor a práce s biografií bude velmi důležitá pro stanovení a zajištění potřebné péče a musí být nedílnou součástí jakékoli podpory, aktivizace a vysoce kvalitní ošetřovatelské péče. Aktivizace probíhá ve skupině nebo individuálně, např. právě ve fázi přizpůsobování se přechodu „z domova“ do péče zařízení je individuální aktivizace zvláště vhodná a tento přechod usnadňuje. Cílem je udělat malý kousek domova v novém prostředí. Pro to, aby mohl člověk přijmout život v novém prostředí, je zvláště důležité vnímat jeho životní a společenské prostředí, pracovat s biografií, pozorně, citlivě a s láskou doprovázet.
Aktivizace se také stává součástí běžné ošetřovatelské péče prostřednictvím pečovatelů. Je důležité, aby právě pečovatelé uměli vědomě podpořit seniora ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje. Prostřednictvím zavedení Smyslové aktivizace do domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem můžeme změnit i dlouhodobě zažité systémy péče a aktivizace.

Ohodnoťte tento článek!