Aktuálně: Počátek urgentní medicíny


Za zakladatele urgentní medicíny je všeobecně považován francouzský lékař v době napoleonských válek Dominique Jean Larrey (1766-1842).

D. J. Larrey se ve své době zasadil o reorganizaci vojenské zdravotní služby. Roku 1793 vypracoval koncept „ambulance volante“ neboli mobilních ambulancí. Roku 1798 se stal šéfchirurgem Bonapartova tažení do Egypta a zde se proslavil úspěšnou operací těžkého poranění ramene generála Fugiere v bitvě u Abukiru (1799). Díky svému vlivu a důvěře Napoleona, jehož byl od roku 1809 osobním lékařem, se mu i přes silný odpor kolegů podařilo svoji novátorskou ideu „ambulance volante“ prosadit. Tím nejenže zásadně ovlivnil vývoj válečné medicíny, ale stal se i zakladatelem oboru, který dnes nazýváme akutní či urgentní medicína. Základní myšlenka se může z dnešního pohledu zdát triviální – vycházela z osobního pozorování, že voják ošetřený brzy po zranění má mnohem větší šanci na přežití než ten, kterému se dostane pomoci až po mnoha hodinách.

Zaznamenal také, že výrazná ztráta krve je signum mali ominis – špatné znamení – proto kladl důraz na zástavu krvácení, a tak navrhl první sanitní vůz tažený koňmi, který vyjížděl ještě v průběhu boje na bojiště a odvážel raněné do přilehlého lazaretu. Larrey byl proslulý svou vstřícností a soucitem s raněnými vojáky. Neviděl rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými raněnými. Proslul i jako neuvěřitelně zručný chirurg – dokázal provést amputaci během 1 minuty. Po Larreyovi je nazvána fissura Larreyi – zeslabená oblast bránice pod perikardem, kterou navrhl Larrey jako teoreticky vhodnou oblast pro punkci a evakuaci hemoperikardu.

Všiml si také, že vojáci, kteří utržili ránu do břicha (franc. choque) a neměli žádné jiné zjevné poranění, byli nápadně bledí, studeně opocení a často umírali. Tento stav nazýval symptome de choque a je tedy autorem pojmu šok. Přes neznalost bakteriologie vypozoroval, že se často převazované rány hůře hojí, hnisají a mnohdy dochází k sepsi – ve své praxi se tedy přikláněl k minimalizaci frekvence převazů. Larreyho koncept mobilních ambulancí postupně zavedly i další armády. I proslulá americká MASH (Mobile Army Surgical Hospital) vyšla z původní idey D. J. Larreye.

Aktuálně: Počátek urgentní medicíny
Ohodnoťte tento článek!