Aktuálně: Varování před civilizačními hrozbami

Světová banka varuje před globálními následky rizikového chování.
Ve zvláštní zprávě uvádí, že rizikové jednání (kouření, užívání drog, konzumace alkoholu, nezdravé stravování, rizikové sexuální chování) ohrožuje nejen zdraví jednotlivce a má vliv na délku jeho života, ale má i globální následky zatěžující celou společnost. Rizikové chování lidí podle SB vede ke zdravotním problémům, jejichž léčba je spojena s tak vysokými náklady, že společnost má právo zasáhnout. Děje se tak změnou zákonů, reformou daňových nástrojů nebo investicemi do osvětových programů. Navzdory určitému pokroku v prevenci a léčbě zůstává velkým problémem například šíření viru HIV, zejména v subsaharské Africe. Konzumace drog a alkoholu je na poměrně setrvalé úrovni. Rostoucí tendenci, hlavně v rozvojovém světě, má ale kouření a nezdravé stravování vedoucí k obezitě. V rozvinutých zemích naopak podíl kuřáků klesá. S obezitou způsobenou nezdravým stravováním a nedostatkem pohybu mají problémy hlavně lidé žijící na Blízkém východě, v Tichomoří, v Latinské Americe a v Karibské oblasti. V chudších zemích navíc není dosažitelné zdravotní pojištění, které by pomohlo při léčbě následků rizikového chování. Až ze 75 % se v těchto státech realizují platby za lékařské ošetření přímo, tedy bez pojistných smluv. Nápravu může podle SB přinést státní politika, pokud existují nástroje dostatečné k jejímu prosazení. Daňové úpravy například mohou snížit spotřebu cigaret a alkoholu. Potvrzuje to zkušenost průmyslově vyspělých zemí, ale v poslední době i některých rozvojových států, jako je Čína nebo Indonésie.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!