Aktuálně: Větší bezpečnost pro psychiatrické pacienty

Ústřední znalecká komise jednala o možnostech zvýšení bezpečnosti pacientů na psychiatrických pracovištích.

V souvislosti s lednovým úmrtím pacienta na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, ke kterému došlo v důsledku smrtícího napadení jiným psychiatrickým pacientem, iniciovalo ministerstvo zdravotnictví jednání Ústřední znalecké komise. Podle jejích závěrů byl při péči dodržen správný postup a standardní farmakoterapie i režimová opatření. Podle komise nebylo, na základě současných standardů, možné neštěstí zabránit. Z jednání komise vzešlo doporučení psychiatrickým pracovištím, které má za cíl minimalizovat podobné případy.

Psychiatrická pracoviště by měla zpracovat nové vnitřní předpisy pro třídění pacientů s rizikem autoagrese či heteroagrese a současně specifikovat možné postupy z hlediska péče o tyto pacienty. Dále by v zájmu bezpečnosti pacientů měla být jednotlivá psychiatrická pracoviště dostatečně personálně i technicky vybavena tak, aby byla schopna včas a správným způsobem reagovat na případné agresivní chování pacientů. Podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové by se nová koncepce psychiatrie, na které ministerstvo spolupracuje s Psychiatrickou společností J. E. Purkyně, měla zaměřit právě na problematiku autoagresivních a heteroagresivních pacientů.

Ohodnoťte tento článek!