Aktuálně: Vidět tvýma očima

Každý si někdy vzpomeneme na školu, především na drobné lumpárny se spolužáky. Ale kdo by vzpomínal na domácí úkoly? Pro každého byly trochu nepříjemné…

Zkuste si ale představit situaci zrakově postižených bratrů, třináctiletého Jirky a desetiletého Ondry. Přelepte si přes oči nějakou špatně průhlednou pásku a jděte se proběhnout s kamarády. A pak se doma pusťte do těch domácích úkolů. Co třeba hledání na mapě v zeměpise, když v celé rodině i ty nejlepší oči vidí sotva barevné skvrny? A jak se naučit tabulky? Paní učitelce často nedojde, že slabozraký žák je nedokáže přečíst a oba jeho rodiče jsou nevidomí. Starší Jirka totiž chodí do běžné jazykové školy, také mladší Ondra je integrován v běžné škole a pilně se připravuje na dráhu kytaristy, možná po vzoru svého otce. Jak to tedy zvládají? Jejich maminka využívá služby dobrovolnického centra sdružení Okamžik, kde se dozvěděla o existenci profesionálních asistentů pro zrakově postižené děti. Oba synové tedy už několik let mají své asistenty, kteří jim pomáhají s přípravou do školy a někdy i s něčím navíc. Jirka i Ondra se ve škole dokážou s ledačíms poprat sami, a když to nejde, pomohou kamarád a kamarádka, tedy asistenti. Možná si oba kluci po letech rádi vzpomenou i na to psaní úkolů.

Projekt Vidět tvýma očima realizuje Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých již od roku 2007. Jeho smyslem je přispět k rozvoji samostatnosti dětí se zrakovým postižením (dále jen nevidomé děti), usnadnit jim aktivní zapojení se do běžného života a odlehčit jejich rodinám v každodenní péči o ně. Projekt jako jediný v Praze praktikuje tento typ terénní služby pro nevidomé děti ve věku 7-18 let. Podstatou projektu je koordinovaná práce profesionálních asistentů, kteří nevidomé děti doprovázejí a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola. Tím přispívají k rozšíření jejich sociálních vazeb, zkušeností mimo okruh rodiny a možností integrace do společnosti.

Tato služba jednak usnadňuje rodičům náročnou péči o zrakově postižené dítě, jednak přispívá k rozvoji samostatnosti nevidomých dětí a otevírá jim mnoho nových možností. Pro nevidomé děti často uzavřené v prostředí stejně zdravotně postižených je pravidelné setkávání s asistentem (většinou mladým člověkem) cennou zkušeností sociálního kontaktu, přináší jim mnoho nových informací a umožňuje jim uskutečňovat své zájmy, jen za pomoci rodičů často nedosažitelné.

To dokazuje i příklad patnáctileté Jany, která je prakticky nevidomá a navštěvuje speciální Základní školu J. Ježka v Praze na Hradčanech. Má dva vidící sourozence a tomu nejmenšímu se musí její maminka ještě hodně věnovat. Protože Jana má mnoho zájmů, rozhodli se zkusit služby osobní asistence a nyní ji využívají již třetím rokem. Asistentky ji zpočátku doprovázely pouze ze školy, ale s přibývající důvěrou se asistence rozšířila i na další aktivity. Nyní chodí společně na plavání, na procházky a na kroužek, kde se Jana učí zvládat práci s počítačem. Ten jí bude v budoucnu velkým pomocníkem. Nyní je ve věku, kdy je pro ni pomoc a přátelství mladých asistentek neocenitelná a, jak říká její maminka: „Nemusí tak často poslouchat moje poučování, ptaní se na školu atd. Může si povídat o klucích a holčičích tajnostech.“

Je důležité uvědomit si, že 80-90 % informací přijímáme zrakem, např. i informace z tohoto článku, pokud nám ho někdo nepředčítá. Pro nevidomé jsou vizuální informace o prostředí, barvách, podobě lidí, obrazových novinkách z domova i ze světa a dalších věcech jen velmi obtížně dostupné a jejich zprostředkování vidícím člověkem má pro ně cenu zlata. Proto sdružení Okamžik vedle projektu dětské asistence organizuje v Praze již řadu let také dobrovolnický program pro dospělé, ve kterém dobrovolníci doprovázejí nevidomé lidi na jejich cestách městem a spolupracují s nimi při nejrůznějších aktivitách – od předčítání, přes turistiku a sport, až po pomoc nevidomým rodičům při hrách s jejich dětmi. Několik hodin volného času dobrovolníka usnadní nevidomému navštívit lékaře či úřad nebo např. vyhledat praktické informace na internetu.

Za 10 let existence pomáhalo v tomto dobrovolnickém programu sdružení Okamžik již téměř 400 dobrovolníků a jejich zásluhou se podařilo zajistit okolo 50 tisíc hodin pomoci nevidomým spoluobčanům.

Pokud i vy můžete nabídnout pár hodin ze svého volného času a chcete získat i lidsky zajímavou zkušenost, neváhejte. Podrobnější informace najdete na webu www.okamzik.cz. Tím, že pomůžete těm, kdo to potřebují, pomáháte i sami sobě. Jak už bylo řečeno ústy Saint-Exupéryho malého prince: „Co je důležité, je očím neviditelné.“

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!