Aktuálně: Vzdělávání trochu jinak

Kvalitní, kvalifikovaní lektoři z praxe, prostředí šité na míru, interaktivní charakter kurzů – to je cesta za vzděláním, kterou se můžete vydat v novém vzdělávacím centru paliativní péče při Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Jedná se tak o první vzdělávací centrum paliativní péče pro Středočeský kraj a Prahu.

Občanské sdružení TŘI provozuje Hospic Dobrého Pastýře od roku 2008. Během prvních let jeho činnosti se potvrdilo, že informovanost odborné i laické veřejnosti v oboru paliativní péče je nízká. Co s tím? Odpověď se zdála velmi jednoduchá. Vybudovat vzdělávací centrum, které bude schopno zprostředkovat předávání informací z oboru paliativní medicíny a paliativní péče těm, kteří se s tímto oborem setkávají. Proto OS TŘI připravilo projekt, který má napomoci k vyřešení této situace v oblasti Středočeského kraje a Prahy. Čerčanský hospic se tak zařadí ke vzdělávacím zařízením podobného druhu, která v dalších oblastech České republiky již úspěšně fungují.

Projekt financovaný firmou Johnson & Johnson, Fondem T-Mobile a Nadačním fondem Podepsáno srdcem byl realizován a výsledek půlročních příprav lze shrnout do následujících tří hlavních bodů.

Byl vytvořen systém stáží a exkurzí pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, sociální a sociálně zdravotní pracovníky a studenty zdravotních, sociálních a teologických škol. Ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN, Praha 2 byl připraven program vzdělávání studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy. A v neposlední řadě byl připraven soubor kurzů vedených předními kapacitami v oboru paliativní péče. Kurzy a semináře proběhnou na podzim tohoto roku přímo v prostředí hospice, které školencům umožní přímý kontakt s realitou. Jsou určeny pro maximálně 20 osob a budou vedeny tak, aby měl každý účastník možnost zařadit případ ze své praxe. Velká část kurzů je určena sestrám, a jsou proto akreditovány ČAS.

Podstatou vzdělávacího centra je kromě poskytnutí kvalitního edukačního programu také snaha o odstranění tabu, které pro mnohé z nás paliativní péče představuje. Ať chceme, či ne, naše populace stárne a je načase přijmout vše, co ke stárnutí a konci života patří. Vzdělávací centrum paliativní péče při Hospici Dobrého Pastýře se proto pokusí nabídnout odborníkům i laikům kvalitní program a otevře jim tak další, netradiční cestu za vzděláním.

Bližší informace o vzdělávacím programu získáte na webových stránkách www.centrum-cercany.cz


O autorovi: Ing. Věra Ziková, projektová manažerka Vzdělávacího centra paliativní péče při Hospici Dobrého Pastýře, Čerčany (zikova@centrum-cercany.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!