Aktuální informace z České asociace sester

Během podzimu se v rámci České asociace sester uskutečnilo několik významných akcí.

První z nich byla tisková konference, která proběhla 8. října 2007 v pražském Lékařském domě na téma Distanční celoživotní vzdělávání pro sestry formou e-learningu. Vzdělávání pracovníků nelékařských profesí je stále významnější součástí práce ve zdravotnictví a sociální sféře. V praxi je kladen velký důraz na to, aby sestra, která poskytuje zdravotní péči, byla na vysoké odborné úrovni. Potřebujeme sestry, které nebudou jen bezmyšlenkovitě plnit příkazy lékaře, ale budou jeho adekvátním partnerem v ošetřovatelském procesu.

O tom, že české sestry jsou velmi vnímavé a pracovité, svědčí už jen to, že stále pracují ve svém oboru. I přesto, že je to stále těžší. Nicméně chápou své vzdělávání jako nutnou součást profesionálního vývoje. Právě sestry aktivně začaly pracovat na tvorbě ošetřovatelských standardů, aplikují je do praxe, používají ošetřovatelské plány na základě stanovení ošetřovatelských diagnóz. Také již více chápou, že do svého vzdělání musí investovat svůj čas i finance. Vždyť již velké množství sester má vysokoškolské vzdělání.

Česká asociace sester jako největší profesní organizace (25 000 členů) sama pořádá nebo odborně zaštiťuje semináře, konference a sympozia. Aby však měly sestry více možností vyhledávání kvalitních vzdělávacích aktivit, přijala Česká asociace sester možnost být hlavním partnerem internetové formy kurzů. Od 1. září 2007 se tedy ČAS stala hlavním partnerem internetové učebny na www.ucebna.net

Další tisková konference se uskutečnila na velmi závažné téma Co pálí české sestry. Tiskové konference se zúčastnili zástupci odborných médií. Za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) přijal pozvání prezident Jiří Horecký, B. A et B. A.

Tisková konference proběhla za spolupráce s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče, jehož zástupci byli předseda RNDr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Dagmar Žitníková. Za ČAS byla přítomna paní prezidentka Mgr. Dana Jurásková, MBA., Ph. D. Ta také přednesla úvodní příspěvky na téma Počty ošetřovatelského personálu v ČR a Bezpečí ošetřovatelské péče, zvýšení kompetencí a odpovědnosti všeobecných sester. Z jejího příspěvku jasně vyplynulo, že počet ošetřovatelského personálu klesá a v nejbližších letech i klesat bude. V některých regionech je již nyní situace velmi vážná.

Že se nejedná jen o „český“ problém, dokládá i to, že ICN stanovila tématem roku 2006 Odpovídající počet zdravotníků zachraňuje životy. I vyspělé státy se potýkají s vysokým počtem personálu z ciziny (25 %), jiné s odlivem sester nebo s nedostatečným zájmem o tuto profesi. Ze statistických dat vyplývá, že v příštím roce budou v ČR absolventi oboru všeobecná sestra končit studium v počtu 1833 a zdravotnický asistent v počtu 3907. Již dnes je však jasné, že tento počet není jistý vzhledem k rozhodnutí některých absolventů nenastoupit do praxe. Pro mnohá zdravotnická zařízení to může mít důsledky takřka likvidační.

Doporučeními ČAS v tomto směru jsou: *Doplnění povinného hlášení ÚZIS o informace o potřebném počtu a struktuře lidských zdrojů, využívat statistická data. *Systematizovat pracovní místa – změnit strukturu ošetřovatelského týmu.*Změna organizace s ohledem na rozdílné kompetence všeobecné sestry a zdravotního asistenta na základě úpravy vyhlášky č. 424/2004 Sb.

ČAS dále navrhuje využívání Standardu výpočtu potřebného počtu a struktury nelékařských profesí v lůžkových zařízení, ambulancích, na sociálních lůžkách apod. Paralelně doporučuje pracovat na novele vyhlášky o personálním, věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení. To, že je situace více než vážná, zdůraznili i zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v zastoupení RNDr. J. Schlangerem. Ten také v další části tiskové konference vystoupil především na téma Poskytování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních, zneužívání všeobecných sester na jiných pozicích k poskytování zdravotní péče.

Připomněl současnou situaci ve zdravotnických i v sociálních zařízeních a zdůraznil, že nedostatek ošetřovatelského personálu snižuje bezpečí pacientů a klientů. Jiří Horecký z APSS ČR reagoval na připomínky RNDr. J. Schlangera k poskytování sociální péče tím, že i APSS ČR řeší aktivně tuto problematiku se zřizovateli sociálních zařízení i s MPSV ČR. Dále účastníci připomněli nutnost tvorby standardů a jejich dodržování. Tématem další tiskové konference bude Pád pacienta – národní indikátor kvality ošetřovatelské péče.


Bc. Irena Pejznochová Tiskové oddělení Česká asociace sester

Ohodnoťte tento článek!