Akutní rány způsobené změnou teploty

Pavlína Kadlecová

Ošetřování ran

Akutní rány způsobené změnou teploty rozdělujeme podle příčin do sedmi hlavních skupin:

popálenina způsobená ohněm – prostřednictvím vzplanutí oděvů, explozí, domovních požárů

popálenina způsobená elektrickým proudem – nízké napětí 220 V střídavého proudu (v domácnosti), vysoké napětí 3000 V a více

popálenina ožehnutím – prostřednictvím exploze hořlavé látky

popálenina způsobená chemikálií – kyselinami, alkáliemi, fenoly

opařenina – způsobená horkými tekutinami, např. čajem, kávou, olejem, omastkem

kontaktní popálenina – horký povrch, rozžhavené železo

Mortalita

Hlavní příčinou úmrtí je septikémie. Vysoká mortalita vzrůstá v posledních letech vzhledem k častému používání syntetických materiálů v domácnostech.

První pomoc

Popáleniny způsobené ohněm. Pokud na pacientovi hoří šaty, je nutno ho položit na zem a uhasit plameny. Odstraníme veškeré tkaniny, které nejsou přichyceny k ráně.

Popáleniny způsobené elektrickým proudem. Před započetím ošetřování musí být vypnut proud nebo musí být postižený oddělen od zdroje nevodivým materiálem, jako je např. dřevo. Pacienta, pokud je v kontaktu s elektrickým proudem, se nesmíme dotknout holýma rukama.

Opařeniny. Ochlazujte ránu nejméně 10 minut ihned po zranění, nejlépe studenou tekoucí vodou. Veškeré šatstvo, které je nasáklé, musí být odstraněno, aby se eliminoval kontakt s horkou látkou.

Popáleniny, způsobené chemikálií. Hojné rozředění vodou omezí poškození tkáně. Nepoužívejte vodu v případě, jde-li o poškození sodíkem, draslíkem či lithiem.

Zhodnocení a diagnóza

Důležitým úkonem je zajištění průchodnosti dýchacích cest. Hluboké popáleniny obličeje a krku, saze v nosních dírkách, popáleniny jazyka a hltanu, ztížené dýchání či chrapot mohou svědčit pro inhalaci kouře. To vše znamená nutnost endotracheální intubace.

Anamnéza a zhodnocení rány

Získejte podrobnou anamnézu.

Tam, kde je to možné, stanovte čas nehody, jenž je potřebný k odhadu množství tekutin, které musí být dodáno.

Odhadněte rozsah popálenin v procentech. Rychlého odhadu může být dosaženo použitím pravidla devíti. Do výpočtu nezahrnujte zarudnutí kůže.

Stanovte pacientovu hmotnost.

I.v. roztoky je nutno podávat, pokud je rozsah popáleniny větší než 15 % plochy těla u dospělých a 10 % povrchu těla u dětí.

Tam, kde je potřeba, je nutno podat protitetanovou vakcínu.

Klasifikace hloubky popáleniny

ztráta kůže z části její tloušťky

povrchová ztráta

hluboká ztráta

ztráta kůže v celé její tloušťce

Odstranění příškvaru

Pokud je popálenina se ztrátou kůže v její plné tloušťce obvodová, může působit jako bariéra, bránící krevnímu zásobování končetiny distálně. Aby se tato komprese uvolnila, je nutné odstranit tuto popáleninu až na tkáň, která krvácí. Odstranění příškvaru je chirurgický postup, který musí být proveden za sterilních podmínek zkušeným specialistou na popáleniny. Hlavním problémem tohoto zákroku může být velká ztráta krve.

Přítomnost infekce

V závislosti na typu přítomné bakterie a na odolnosti pacienta se může objevit lokální a systémová infekce. Syndromem toxického šoku je komplikace infekcí, způsobené mikrobem Staphylococcus aureus. Postižení popáleninami jsou ohroženi následujícími mikroorganizmy:

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Klebsilella sp.

Proteus sp.

Acinetobacter sp.

Anaerobní organizmy

Krytí ran

Před čištěním ran by měl být odebrán stěr. Rána pak by měla být očištěna fyziologickým nebo antiseptickým roztokem. Odumřelý epitel a puchýře by měly být odstraněny sterilními nástroji. Použijte neadherentní obvaz (N-A Ultra) v kombinaci s absorpčním polštářkem (u povrchových menších popálenin je vhodné použít antiseptický obvaz Inadine). Pokud došlo k popálení paže, měla by být zavěšena na pásce. Pokud je postižena noha, měla by být v klidu a zvednuta.

Sledujte příznaky infekce – bolest, zápach nebo zvýšení teploty. Pokud je popálenina povrchová, mohlo by být použito krytí filmem jako alternativní krytí. Včasná excize a přiložení štěpů je vhodnou metodou ošetření ran při hlubokých popáleninách.

Odeslání na specializované pracoviště

Následující případy vyžadují odeslání na oddělení popálenin:

pacienti s větším než 5% rozsahem popálenin

popáleniny na rukou, obličeji, hlavě, perineu, hýždích

pacienti s popáleninami elektrickým proudem

pacienti, o které se nemá kdo starat

Nutriční podpora

Nutriční podpora maximalizuje schopnosti imunity a podpoří překonání infekce.

Zdravotní osvěta

Přibližně 75 % všech popálenin vznikne doma. Životně důležitou rolí profesionálních zdravotníků je zvyšovat veřejné povědomí o nebezpečí popálenin, zejména jedná-li se o nebezpečí spojené s horkým čajem, kávou, teplotou vody v koupelích nebo kouřením v posteli.

Ilustrační foto archív redakce

Ohodnoťte tento článek!