Ale ona není moje!

Dotaz: Nedávno jsem se dozvěděl hodně nepříjemnou záležitost. Manželka mi řekla, že třetí dítě není moje, ale že ho má s milencem. O dítě za těchto podmínek nemám žádný zájem.

Máme spolu holku, které je 16 let. Manželka ji vůbec nevychovala. S holkou jsou akorát problémy, přepadali lidi kvůli zisku peněz na drogy, ze střední školy ji vyhodili a je na učilišti, kde ji asi taky brzo vyhodí, protože tam nechodí. Chtěl bych se jí zříct, protože s ní jsou a ještě budou další problémy. Prostřednímu Vaškovi je 12 let a ten je v pohodě, beru si ho, když jedu dělat opravy aut kamarádům a známým. Kluk hraje fotbal a ve škole mu to celkem jde. Občas lajdačí, ale nezlobí. Malou holku přivezla domů z porodnice před týdnem, ale už před porodem mi řekla, že není moje. Když ji vidím, tak je mi úplně jasné, čí je to dítě. Kamarád v práci mi říkal, že to mám hned řešit, protože holka je papírově stejně moje, když jsme manželé. Je tohle vůbec možný? Václav Č.

Pane Václave, rozumím tomu, že taková situace není v životě vůbec jednoduchá. A určitě se nedá vystihnout v několika větách. Váš dotaz obsahuje několik témat pro odpověď. Pokud bych je měla pojmenovat, jedna oblast se týká tzv. domněnky otcovství u nejmladší dcery, další oblast se týká možnosti zříci se nejstarší dcery. Neopomenutelnou součástí vašeho dotazu jsou bezpochyby vaše stávající vztahy v rodině, které mi nepřísluší nijak hodnotit. Ale domnívám se, že pro lepší zmapování situace a možné vyjasnění dalších cest a fungování rodinných vztahů, bude vhodné vyhledat pomoc odborníků, např. manželských poradců, sociální pracovnice či právníka pro případné soudní úpravy a záležitosti. V případě vaší nejmladší dcery vstupuje do hry tzv. první domněnka otcovství. Protože jste ženatý a vaše manželka porodila, jste podle této domněnky – právní úpravy – považován za otce dítěte. V případě, že chcete popření svého otcovství, je nutné podat k soudu návrh o popření otcovství manžela. Bez rozhodnutí soudu není možné, aby otcovství manžela bylo zrušeno. Teprve až bude vaše otcovství popřeno, může být určeno otcovství biologického otce. Případně je možné v rámci soudního řízení učinit souhlasné prohlášení vás jako otce, vaší manželky a biologického otce o otcovství biologického otce.
Rovněž je možné určení otcovství provést souhlasným prohlášením vás a tohoto muže před matričním úřadem poté, co bude v průběhu soudního řízení popřeno otcovství vás jako manžela. V případě, že tyto kroky neučiníte v zákonné lhůtě, pak máte k dítěti povinnosti, které plynou ze zákona o rodině. Mimo jiné jde o vyživovací povinnost, dítě je vaším zákonným dědicem atd.
V případě vztahů s vaší nejstarší dcerou není tato situace zcela jednoduchá, protože žádná právní úprava vám neumožňuje dítěte se zřeknout. V našem právním řádu neexistuje nic, jako je zřeknutí se dítěte. K vaší nezaopatřené studující dceři máte vyživovací povinnost. Podle zákona o rodině však existuje i možnost výživné nepřiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Takovou variantu je vhodné nechat posoudit odborníkem/zkušeným advokátem, který by dokázal posoudit, zda by ve vašem případě bylo možné argumentovat rozporem s dobrými mravy a případně požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti.
Pokud jde o to, že byste chtěl řešit dědické nároky, je obecně možné využít institut tzv. vydědění, ale to je přípustné, pouze pokud k tomu dítě dá svým jednáním zákonem stanovený důvod, kde se uvádí, že potomek: * v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, * o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, * byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, * trvale vede nezřízený život.
V této souvislosti je však třeba upozornit, že se zkoumá, nakolik je dotčené jednání zaviněné dítětem a nakolik jde o důsledek jednání rodiče. Jsou to případy, kdy se rodiče snaží využít situace, kdy uvádějí, že o ně dítě neprojevovalo opravdový zájem, ale dotčené dítě následně dosáhne zneplatnění výpovědi na základě toho, že míra jeho zájmu byla způsobena mírou zájmu, kterou o něj projevoval rodič.
Přeji vám, aby se vám podařilo vybalancovat vztahy v rodině, což jistě není jednoduchá záležitost, která se nevyřeší v krátké době. A bude to určitě potřebovat i zapojení všech zainteresovaných osob a patrně i odborníků.

**

Odkazy na organizace
Asociace manželských a rodinných poradců
www.amrp.cz
Česká asociace pracovníků linek důvěry
www.capld.cz
Občanské poradny
www.obcanskeporadny.cz
Legislativní rámec
zákon č. 94/1963 Sb.,
zákon o rodině v platném znění
zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

O autorovi| Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!