Alergenová imunoterapie u dětí

Specifická alergenová imunoterapie, dříve nazývaná hyposenzibilizační léčbou, je v současnosti jediným kauzálním léčebným zásahem při prokázané alergii (kromě eliminace příčinného alergenu). Léčba spočívá v aplikaci příslušného alergenu, na který je dítě přecitlivělé a který prokazatelně způsobuje alergické onemocnění. V první fázi se aplikují malé, stále se zvyšující dávky alergenu v kratších časových intervalech. Ve druhé fázi jsou aplikovány udržovací, vyšší dávky v intervalech delších, a to celoročně po dobu 3 až 5 i více let. V minulosti byla specifická imunoterapie aplikována téměř výhradně v injekční formě, což především děti špatně snášely pro její bolestivost. Byly proto hledány jiné aplikační formy. Byla vyzkoušena aplikace pod jazyk, léčebné alergeny uzpůsobené k polykání ve formě kapek či k aplikaci na nosní nebo přímo bronchiální sliznici. V současnosti se u dětí preferuje aplikace sublingvální, pod jazyk, kdy je zachována účinnost, bezpečnost a dobrá snášenlivost pro dětský organizmus.

Alergenovou imunoterapii indikuje a řídí pouze odborný lékař alergolog. Před vlastní hyposenzibilizační léčbou je nutno alergické onemocnění stabilizovat léky. Pokud tomu tak není, může dojít ke zhoršení alergických potíží, ke vzniku nežádoucích reakcí. Proto patří indikace ke specifické terapii do rukou odborníka.

Účinnost specifické imunoterapie

Účinnost byla prokázána zejména u alergické rýmy způsobené pylovými alergeny, roztočovými alergeny, stejně tak u alergického astmatu způsobeného pylovými nebo roztočovými alergeny. V poslední době se začíná s imunoterapií u alergií na zvířecí srst (kočka, pes) a již dlouho je ověřený výborný efekt dlouhodobé léčby při alergii na hmyzí jed (včelí, vosí).

Dlouhodobá, dobře vedená imunoterapie kvalitními standardizovanými alergeny vede ke zmírnění příznaků a zabraňuje zhoršování alergické choroby v jejím vývoji, dokáže zabránit vývoji např. alergické rýmy do astmatu.

Indikace alergenové imunoterapie

Starší děti snášejí alergenovou imunoterapii ve formě podkožní injekční aplikace většinou bez větších potíží – je stále hlavním osvědčeným aplikačním způsobem. Relativní kontraindikací alergenové imunoterapie je nízký věk dítěte, ve většině případů se začíná s léčbou od 6 let. Indikace k léčbě musí být velice opatrná – po pečlivém zvážení všech ostatních možných léčebných postupů a po zhodnocení klinické odezvy na dosavadní komplexní léčbu.

V každém případě je nutný doprovod rodiče do ordinace při každé aplikaci alergenu, a to do 15 let věku dítěte. Optimální by byl doprovod jiné dospělé osoby do věku 18 let. Rodiče jsou upozorněni na možný výskyt negativní vedlejší reakce po aplikaci léčebného alergenu. Proto před každou injekcí lékař odebere anamnézu a zjistí, zda neprobíhá jiné onemocnění. Pokud probíhá akutní onemocnění, je nutno aplikaci alergenu odložit.

Minimálně 30 minut po aplikaci musí být pacient pod dozorem, aby v případě nežádoucích vedlejších reakcí mohla být poskytnuta lékařská pomoc. Často bývá po aplikaci místní reakce (zarudnutí, otok v místě aplikace), někdy se vyskytne tzv. syndromová reakce, kdy se objeví příznaky základního alergického onemocnění. Celkové reakce se mohou objevit ve formě generalizované kopřivky, Quinkeho edému, dušnosti, ztráty vědomí až k projevům anafylaktického šoku. Proto má lékař k dispozici v ordinaci léky pro zvládnutí všech typů nežádoucích reakcí a základní resuscitační pomůcky.

Zvýšená pozornost se věnuje zejména astmatikům, u kterých lékař hodnotí stav dýchacích cest klinicky i měřením dechových funkcí před a po podání alergenu. Ve srovnání s medikamentózní léčbou klade alergenová imunoterapie na lékaře větší nároky a vyžaduje větší spolupráci rodičů a později již samotného dospělého pacienta.

MUDr. Daniela Planerová

Účinnost specifické imunoterapie

Indikace alergenové imunoterapie

Ohodnoťte tento článek!