Alzheimerova nemoc -práce s pacientem

Demence dělíme zhruba do tří skupin. Nejčastěji se vyskytuje Alzheimerova nemoc a druhá v pořadí je vaskulární demence, přičemž obě dohromady tvoří 75 % případů. Za zbytek demencí jsou pak zodpovědné Pikova nemoc, Parkinsonova nemoc, CreutzfeldtovaJakobova nemoc a další.

Alzheimerova nemoc byla pojmenována podle německého lékaře Aloise Alzheimera (1864-1915), patologa, který zkoumal především patologické změny mozkové tkáně. V roce 1907 popsal tento stav jako první, ovšem oproti dnešku byla tehdy tato nemoc považována za vzácnou. Prokázal tuto nemoc u 51leté ženy, u které se po dobu čtyř let rozvíjela progresivní demence.

Mozek postižený „alzheimerem“

Pouhým okem je vidět atrofie mozku. V mikroskopu jsou zřetelné senilní plaky a klubka. Senilní plaky vypadají jako chomáče a tvoří je rozpadlé výběžky nervových buněk a patologická bílkovina. Za určitou (malou) část případů, které postihují mladé lidi, mohou genové odchylky (mutace) na chromozomu 14,1, nebo 21.

Odchylný gen spouští „výrobu“ patologické bílkoviny, která ničí mozkové buňky – neurony. Za větší část případů Alzheimerovy nemoci, která postihuje lidi nad 65 let, zřejmě může odchylka genu na chromozomu 19, ovšem v souhře s neznámým vlivem prostředí.

„Alzheimer“ v praxi

Člověk přestává zvládat základní aktivity. Ztrácí prostorovou a místní orientaci, často se ztrácí a nemůže najít cestu k domovu, u horších případů již nepoznává rodinné příslušníky. Stále něco hledá, ztrácí schopnost čtení, psaní, počítání. Nedokáže sám pravidelně jíst a užívat léky. Například zapomene vypnout vařič po ohřátí jídla. Někdy postižení lidé nejsou schopni se sami ani najíst, nebo naopak jedí stále, protože si neuvědomují, že jedli před chvílí. Dále hrozí riziko úrazu, vyhoření, nebo naopak vytopení bytu aj., to pokud je takto postižený člověk doma sám, což se stává nejčastěji v začátku nemoci.

Dnes však už existují možnosti, jak se o takto postižené lidi postarat. V České republice je již několik stacionářů zaručujících ústavní péči, která se přímo specializuje na péči o nemocné s demencí všeho druhu. Nejvíce se touto problematikou zabývá Česká alzheimerovská společnost v Praze 8Kobylisích. Odborníci zde poskytují nejrůznější služby, například konzultace, poradenství, organizují svépomocné skupiny respitní péče a další.

Pomoc existuje

Mimo léčbu se s lidmi postiženými Alzheimerovou nemocí dá velmi dobře pracovat. Pracovala jsem 2,5 roku na oddělení, kde byli lidé postiženi různým druhem a stupněm demence. Každý den jsme začínali připomenutím denního data a tím, kdo má svátek. Společně jsme luštili křížovky, vymýšleli jsme pro ně různé doplňovačky, vyrobili jsme speciální pexeso a skládačky slov. To jsme připravili například lístky se slabikami a pak jsme z nich společně s nimi skládali slova. Všechny aktivity byly zaměřeny k tomu, aby zaměstnávaly a procvičovaly paměť těchto postižených lidí. Velmi oblíbená byla muzikoterapie a tanec. Vzhledem k těmto aktivitám došlo u mnohých klientů ke zlepšení nálady. Zcela jednoznačně platí slova o tom, že se „člověk s demencí cítí jako v jiné zemi, kde se mluví jiným jazykem a kde nepoznává ani své věci“. Na závěr bych však ještě ráda připomněla citát Jitky M. Zgola, autorky významné publikace Úspěšná péče o člověka s demencí: „Ujdi míli v botách někoho jiného, nebo si alespoň, dříve než se vyjádříš k jeho chování, usilovně snaž představit, jaké to asi je, být v jeho kůži.“


SOUHRN

Demence je syndrom, soubor příznaků, který vznikl následkem onemocnění mozku. Mezi typické příznaky demence patří porucha paměti, orientace časové i místní, myšlení, chápání, počítání, zhoršuje se učení, řeč i úsudek. Ve svém článku se věnuji především Alzheimerově nemoci, která se ze souboru demencí vyskytuje nejčastěji.

SUMMARY

Dementia is a syndrome, a set of clinical signs that are a result of a brain disease. Among typical signs of dementia are impairments of memory, orientation to time and place, thinking, comprehension, calculations. There is a worsening of learning abilities as well as speech and judgment. In the article I address mainly the Alzheimer’s disease as it is the most common.


O autorovi: Alica Konyvková, oddělení zvýšené péče střediska Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou (Alice. Konyvková@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!