Amblyopie – tupozrakost

Při tupozrakosti je snížena zraková ostrost, aniž je na postiženém oku patrné poškození. Jde o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu dochází např. při šilhání.

SUMMARY In the case of amblyopia the vision clarity is decreased without visible defect of the affected eye. It is a functional disorder that occures when there is an unconscious suppression of the input that could impair overall visual image such as in the case of strabism.

Jednou z nejčastějších vad u dětí je amblyopie. Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka, bez viditelných změn na zrakovém orgánu.

Za normálních okolností jsou obě oči zaměřeny do stejného pozorovaného bodu a mozek spojí dva sítnicové obrázky téhož bodu do jednoho prostorového obrazu. V případě amblyopie, kdy dítě vidí jedním okem velmi dobře a druhým velmi špatně, dochází v postavení očí k nesouměrnosti a mozek dostává dva rozdílné obrazy. Proto začne ignorovat obraz špatně vidícího oka a zpracovává jen informace z oka s dobrým, ostrým obrazem. Dítě se začne dívat jen okem, které vidí lépe. U oka druhého pak dochází ke snížení zrakové ostrosti – tupozrakosti.

S tupozrakostí se nejvíce setkáváme u dětí šilhajících. Šilhání je zraková vada, při které chybí vzájemná spolupráce obou očí a každé oko kouká jiným směrem. Dítě může šilhat jedním okem, nebo tzv. střídat, což znamená, že jedno oko se dívá zpříma a druhé se stáčí k nosu (convergent), nebo ke spánku (divergent). Jednou z příčin šilhání u dětí je oslabení organismu např. po spále, spalničkách nebo vysokých teplotách. Tupozrakost zjišťujeme také u dětí s vyšší dioptrickou vadou, po šedém zákalu, úrazu oka a podobně. Léčba amblyopie je pouze konzervativní, nelze ji odstranit žádnou operací. Velmi důležitá je její včasná diagnostika, nejpozději do 4. až 6. roku věku dítěte. Za posledních několik let bylo prokázáno lékařskými zprávami, že i u pozdních diagnostik (děti ve věku 8 až 10 let) je možné začít s léčbou tupozrakosti. Ne všechny pozdní diagnostiky znamenají konec nadějí. Naděje na zlepšení existuje – je nutné ale pokusit se o to. Léčba tupozrakosti spočívá v přesné, správné korekci případné dioptrické vady a v pleoptickém cvičení, které provádí ortoptista.

Pleoptika je označení pro léčbu tupozrakosti, kdy musíme tupozraké oko co nejvíc zatížit prací na blízko. Přinutit amblyopické oko k činnosti lze jedině vyloučením dívání se okem lépe vidoucím. Toho docílíme okluzí (zakrytím) oka ,,klapkou“ na brýlích, náplastí na kůži (okluzor) nebo na brýlovém sklu, izolepou. Provádí se pleoptika aktivníklasická – navlékání korálků, překreslování přes průsvitku, obkreslování obrázků, fixace na body, vyšívání, vypichování obrázků, hry na PC, stolní tenis, míčové hry atd. Pleoptika aktivní-přístrojová – lokalizátory, korektory. Pasivní pleoptika je cvičení pomocí prizmat, na toposkopu, používá se Cam-zrakový stimulátor, didaktické přístroje, Makulotest – stolní koordinátor, který upevňuje centrální fixaci, cvičení rozlišovací schopnosti na dálku i na blízko aj. Tato léčba je dlouhodobá a vyžaduje důslednost a pravidelnost cvičení, která doporučí lékař nebo ortoptista.

*

Při tupozrakosti je snížena zraková ostrost, aniž je na postiženém oku patrné poškození. Jde o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu dochází např. při šilhání.

** O autorovi| Iva Bednáriková, Hana Nováková, Centrum pro děti s vadami zraku, Oční klinika, FN Ostrava (ivatko@seznam.cz)

Amblyopie – tupozrakost
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů