Ambulance pro léčbu chronické bolesti

Nemocnice Přerov otevřela novou ambulanci pro léčbu chronické bolesti.

Lékaři se zde nezabývají pouze léčbou chronické bolesti, ale řeší také příčinu jejího vzniku a důraz je kladen i na edukaci pacientů. Nová ambulance pro léčbu chronické bolesti poskytuje komplexní terapii, to znamená diagnostiku příčin vzniku chronických bolestí a řešení komplikací. Léčba je zaměřena na infuzní terapii. Výhodou je úzká spolupráce s rehabilitačním oddělením, neurologií, rtg a dalšími odděleními. Lékaři v nové ambulanci pro léčbu chronické bolesti kladou důraz zejména na komunikaci s pacientem, ale i s jeho blízkými, protože poučení pacienti mají pozitivnější přístup k léčbě a lépe spolupracují.

Ohodnoťte tento článek!