Angiologické dny v Diplomatu

V termínu od 24. do 26. února 2011 proběhnou v pražském Hotelu Diplomat XXXVI. Angiologické dny.

Česká angiologická společnost ČLS JEP, pořadatel tohoto tradičního sjezdu, si každoročně bere za cíl nabídnout odborné veřejnosti souhrn aktuálního stavu vědeckých a klinických informací a zároveň intenzivní edukaci v oboru, který se zabývá v nejširší možné míře cévními onemocněními, patřícími mezi hlavní zdravotní problémy populace, ať už se jedná o tepenná, žilní, lymfatická nebo mikrocirkulační postižení. Stejné zaměření bude mít také letos program výstavy farmaceutických přípravků a dodavatelů pomůcek a přístrojů, majících vztah ke kardiovaskulární problematice.

Ve středu 23. 2. 2011 se uskuteční v odpoledních hodinách netradiční a neformální pracovní setkání, složené z přednášek a volné diskuse na téma současných možností pletysmografické diagnostiky, s cílem sjednocení postupu při použití metody v běžné ambulantní praxi. V rámci kongresu budou také tradičně předány výroční ceny za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2010. Jednat se bude o 4 ceny: Reinišova cena pro autory do 35 let, Prusíkova cena v kategorii monografií bez věkového limitu, Prusíkova cena v kategorii časopiseckých prací bez věkového limitu a cena Servier pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!