Antibiotická rezistence

Výsledky sledování antibiotické rezistence potvrdily vzrůstající trend.
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejnilo data ze sledování rezistence vůči antibiotikům. V průběhu uplynulých čtyř let (2009–2012) rezistence vůči antibiotikům v evropském regionu významně vzrostla. Příčinou je časté nadužívání a nesprávné užívání antibiotik v humánní a veterinární medicíně a také nedostatky v oblasti prevence a kontroly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci. V praxi se často stává, že pacienti antibiotika požadují, aniž by to jejich diagnóza vyžadovala. Zde je nutná přímá a otevřená spolupráce pacienta s lékařem a také osvěta, aby byl pacient upozorněn na všechna rizika nadužívání antibiotik a byl mu nabídnut vhodný alternativní způsob léčby. Vysokou úroveň rezistence tradičně potvrzují státy jižní a východní Evropy, a naopak rezistence nejnižší se vyskytuje v zemích Evropy severní. „Situace v ČR odráží současné trendy výskytu rezistence v ostatních evropských zemích. Klesá spotřeba vysoce účinných základních antibiotik (např. penicilinu), přesně zacílených na určité původce infekcí, a naopak roste spotřeba antibiotik rezervních (např. novějších makrolidů). Jejich široké spektrum potlačuje přirozené bakteriální osídlení a selektuje rezistentní bakterie, přičemž dochází ke ztrátě účinnosti antibiotik v důsledku rezistence a mnohonásobnému zvýšení nákladů na léčbu,“ říká Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!