Aplikace prvků ergoterapie v rehabilitačním ošetřování

Ergoterapie je léčebná metoda, která pracuje na zachování funkčních schopností nemocného a jejich návratu. Smysluplným zaměstnáváním postiženého se ergoterapeut snaží o jeho co největší aktivizaci a soběstačnost v běžných denních, zájmových i pracovních činnostech.


SOUHRN: Rehabilitační ošetřování je důležitou součástí komplexní ošetřovatelské péče. Jedná se o způsob aktivního ošetřování, kdy se za pomoci rehabilitačních prostředků ošetřovatel snaží zabránit vzniku sekundárních změn a komplikací plynoucích z imobilizace. Rehabilitační ošetřování je aplikováno převážně u geriatrických pacientů a osob s těžkými poruchami hybnosti.
Klíčová slova: ergoterapie, kompenzační pomůcky, soběstačnost


Při ergoterapii terapeut používá a doporučuje kompenzační pomůcky a substituční mechanismy k usnadnění následného života pacienta. Použití speciálních kompenzačních pomůcek a zjednodušujících mechanismů při nácviku oblékání u pacientů s funkčními poruchami hybného systému je nedílnou součástí rehabilitačního ošetřování. V prvé řadě je nutné pacientovi doporučit vhodnou obuv a oblečení, aby manipulace s ním byla co možná nejsnadnější.

Obouvání a navlékání ponožek

Obuv by měla být pevná, pohodlná a snadno obouvatelná. Běžné šňůrky je dobré vyměnit za speciální „samozavazovací“ či zvolit obuv na suchý zip. Oblečení by mělo být zejména volné a pohodlné. Při funkční poruše ruky je možné knoflíky nahradit háčky nebo suchým zipem.

Obouvání představuje problém zejména pro osoby s vertebrogenními obtížemi, po TEP kyčelního kloubu a pacienty s poruchami stability, např. po CMP. Při správném výběru obuvi a za použití dlouhé lžíce není nutné se k obuvi ohýbat, což je přínosem. K zouvání je možné využít předloketní objímku francouzské berle.

Navlékání ponožek lze zajistit např. pomocí složeného ručníku (obr. 1 až 2), obouvače ponožek a francouzské berle. Je lepší ručník kuchyňský či utěrka pro vyloučení tření tkanin. Ručník podélně složíme z jedné a druhé strany tak, že nám vznikne „rukáv“, na nějž navlékneme ponožku. Druhý konec ručníku pak uchopíme a konec s ponožkou spustíme k zemi. Když máme vsunutou špičku nohy do otvoru v ručníku, stačí jen střídavě potahovat jednotlivé cípy ručníku. Když je ponožka nasunuta, vytáhneme zbytek ručníku. Dalším způsobem je použití navlékače ponožek a punčoch (obr. 3). Tato pomůcka je vhodná pro pacienty s funkční poruchou horní končetiny pro její snadnou obsluhu pomocí jedné HK. Na pevnou část navlékneme ponožku a pomocí připevněných šňůrek nasuneme od země na nohu podobně jako v případě ručníku. Často bývá k tomuto účelu používána i francouzská berle, na předloketní objímku nasuneme ponožku a do vzniklého otvoru lehce nasuneme špičku nohy.

Obr.1 Navlékání ponožek pomocí složeného ručníku

Obr.2 Navlékání ponožek pomocí složeného ručníku

Obr.3 Obouvač ponožek a punčoch

Oblékání kalhot

U oblékání kalhot můžeme využít švédský podavač (obr. 4), šle (obr. 5 a 6) a opět francouzské berle. Tyto způsoby používají osoby, které se nedokážou ohnout ke špičkám DKK. Vrchní část kalhot se zachytí do kleští podavače, čelistí šlí nebo na předloketní objímku francouzských berlí a spustí se k zemi. Po vsunutí špiček DKK do kalhot opatrně vytahujeme za využití pomůcek výše až do úrovně, kde kalhoty můžeme uchopit rukou, a pak již běžným způsobem (vsedě přenášením váhy z jedné hýždě na druhou) nasuneme až do požadované výšky. U osob s plegickou dolní končetinou jsou tyto postupy složité z důvodu neschopnosti pacienta ovládat DK, a tedy se „trefit“ špičkou nohy do otvoru oblékaného oděvu. Tato cílová skupina používá mechanismu, kdy za pomoci horní končetiny vyzvednou plegickou DK přes zdravou.

Obr.4 Švédský podavač

Obr.5 Postup při oblékání kalhot pomocí šlí

Obr.6 Postup při oblékání kalhot pomocí šlí

Oblékání trička, svetru

Nejjednodušším způsobem, jak oblékat tričko či svetr bez rozepínání při neovladatelnosti jedné horní končetiny, je následující postup: Tričko si vsedě položíme na kolena tak, že otvor na krk je mezi koleny (obr. 7 a 8). Zdravou ruku vsuneme do rukávu pro nemocnou HK z vnější strany a vytáhneme otvorem v pase trička. Uchopíme postiženou HK a ze zdravé na ni natřepáváním přesuneme oblékaný rukáv. Nyní postiženou HK stiskneme mezi koleny a rukáv pomocí zdravé končetiny nasuneme až na rameno. Zdravá končetina vklouzne do svého rukávu a nakonec přetáhneme oděv přes hlavu a upravíme. Při svlékání postupujeme opačně. Nejdříve uchopením za zády přetáhneme přes hlavu, svlékneme ze zdravé končetiny a ta pak pomůže svléknout nemocnou. U košile či svetru na rozepínání je postup s postiženou HK stejný, když máme rukáv již natažen až k rameni, zdravá končetina vytáhne za krkem za záda zbytek oděvu a oblékne.

Obr.7 Oblékání trička, svetru

Obr.8 Oblékání trička, svetru

Spodní prádlo oblékáme stejným způsobem jako kalhoty a podprsenku předem zapnutou ve stejném sledu končetin jako tričko.

Závěr

Na trhu je k dostání množství kompenzačních pomůcek pro usnadnění různých činností. V LDN Ostrava-Radvanice je na rehabilitaci kladen velký důraz. Používání prvků rehabilitace a ergoterapie při ošetřování pacientů a operativní spolupráce rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta a ošetřovatelského personálu je velice důležitá a získání soběstačnosti příznivě ovlivňuje psychický stav léčeného. Proto je v naší LDN nácvik oblékání a sebepéče neodmyslitelnou součástí komplexní péče o pacienta.


O autorovi: Bc. Magdaléna Hrubá, Bc. Jarmila Siverová Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice, Městská nemocnice Ostrava (jarmila.siverova@mnof.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!