Asociace domácí péče

Asociace domácí péče České republiky (ADP ČR) je samostatnou právnickou osobou – profesní organizací poskytovatelů domácí péče, která je zaregistrována jako občanské sdružení u civilně správního úseku Ministerstva vnitra ČR. Sdružuje poskytovatele domácí péče i jejich klienty. Jedná se o fyzické i právnické osoby – lékaře, sestry, rehabilitační a sociální pracovníky a další pracovníky ve zdravotnictví – zástupce státní správy i samosprávy, ale i organizace zdravotně postižených a handicapovaných klientů. Členství v Asociaci domácí péče České republiky i Regionál-ních sdruženích domácí péče je dobrovolné a nepřenosné.

ADP ČR vytváří podmínky pro zastupování zájmů poskytovatelů domácí péče a jejich klientů v České republice. V rámci zlepšení informovanosti laické veřejnosti a kontinuálního vzdělávání profesionálů pořádá ADP ČR pro své řádné členy řadu akcí, jako jsou semináře, konference, víkendová soustředění a workshopy na komunální, regionální i národní úrovni, vydává Aktuality domácí péče i řadu publikací a informačních materiálů pro zlepšení informovanosti laické veřejnosti, zajišťuje prostřednictvím Národního centra domácí péče České republiky kontakty pro klienty a jejich rodinné příslušníky s konkrétními agenturami domácí péče, vytváří podmínky pro rozvoj komunální politiky integrovaných forem péče v rámci komunit – pořádáním akcí pro zástupce státní správy i samosprávy. Řada poskytovatelů domácí péče získala a obhájila v rámci kontinuálního vzdělávání Certifikát kvality ADP ČR.

Regionální sdružení domácí péče (RSDP) jsou samostatnými právnickými osobami, a stejně tak jako ADP ČR reprezentují zájmy poskytovatelů domácí péče na regionální úrovni. ADP ČR a RSDP spolupracují s řadou profesních organizací, jejichž cílem je transformace systému zdravotní péče v České republice a vysoká kvalita poskytované zdravotní i sociální péče. V Koordinačním centru poskytovatelů zdravotní péče reprezentuje ADP ČR a RSDP Segment poskytovatelů domácí péče. ADP ČR a RSDP jsou řádným účastníky dohodovacího i smírčího řízení. ADP ČR a RSDP vystupují vedle dalších organizací na výběrových řízeních k síti zdravotnických zařízení na okresní úrovni.

Pokud máte zájem o členství v ADP ČR a RSDP, obraťte se pro další informace na: Blanku Misconiovou, Národní centrum domácí péče České republiky, tel., fax: 02/24 81 40 04, 02/24 80 22 56

Severočeský region ADP ČR

sestra Ludmila Vaňková

alej B. Němcové 2140

434 01 Most, tel.: 035/417 93

Středočeský a Pražský region ADP ČR

kontaktní osoba

sestra Ivana Lofflerová

Jílová 161

155 00 Praha 5, tel. i fax: 02/57 32 40 10

Západočeský region ADP ČR

sestra Pavla Andrejkivová

Školní 175

360 17 Karlovy Vary, tel.: 017/ 425 93,

fax, tel.: 017/435 95,

mobil: 0603/486 234

Východočeský region ADP ČR

sestra Alžběta Limberská

Jungmannova 56

506 43 Jičín, tel.: 0433/ 588 111, 255 12,

fax: 0433/522 700, ref. zdravotnictví

Jihočeský region ADP ČR

sestra Kristina Vokáčová

U nemocnice 380

377 01 Jindřichův Hradec,

tel.: 0331/26 979

Jihomoravský region ADP ČR

sestra J. Gricová

Nadatio – Samaritanus

Šilarova 2

628 00 Brno, tel., fax: 05/ 44 21 67 07

Severomoravský region ADP ČR

sestra Marie Hutníková

Olomoucká 86

746 79 Opava tel., fax: 0653/61 15 30,

69 51 11/linka 530

Plzeňský region ADP ČR

Mgr. Květa Vachudová

Milady Horákové 2

307 09 Plzeň, tel.: 019/724 4451,

fax: 019/27 42 61

Valašský region ADP ČR

sestra Eva Chrástecká

Zděchov č. 104

754 07 Zděchov, tel.: 0657/612 029

han

Ohodnoťte tento článek!