Asociace sester nechce, aby se platy lékařů řešily na úkor jiných

ČAS varovala vládu před tím, aby se mzdy lékařů pod tlakem odborů a České lékařské komory řešily na úkor jiných zdravotníků.

V takovém případě by se prý o svá práva začaly víc brát i sestry a další zdravotnické profese. „ČAS by byla v takové situaci nucena aktivizovat nelékaře a podniknout podobnou nátlakovou akci, jakou předvádějí lékaři. Nelékaři jsou odpovědnější. Jsou možná méně slyšet než určitá skupina lékařů, nicméně není možné, aby na svůj pragmatický postoj k problémům českého zdravotnictví doplatili,“ uvedla prezidentka asociace a bývalá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková v tiskovém prohlášení. ČAS přitom podle ní reprezentuje nejen 80 000 všeobecných sester, ale i jiné profese, jako jsou zdravotničtí asistenti, zdravotní laboranti, nutriční terapeuti, asistenti hygienické služby a další.

Asociace podle ní se znepokojením sleduje aktivity Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) a České lékařské komory (ČLK) v oblasti nedocenění platů „některých skupin lékařů v Česku“. Do této chvíle prý asociace chápala, že se české zdravotnictví dostalo do situace akutního nedostatku peněz, a jakékoli požadavky na zvyšování platů členů ČAS jsou proto nereálné. I platy zdravotníků z nelékařských profesí jsou přitom podle Juráskové dlouhodobě podhodnocené. Asociace se dosud snažila alespoň varovat zřizovatele a provozovatele zdravotnických zařízení před snižováním platů nelékařů, uvedla prezidentka. „V posledních dnech se však velmi vyhrocuje aktivita Děkujeme, odcházíme, která by měla řešit pouze platy lékařů. V této souvislosti ČAS považuje za naprosto nesystémové řešit platy jediné skupiny zdravotníků na úkor těch ostatních, bez kterých se poskytovat zdravotní péče vůbec nedá, zejména sester,“ napsala Jurásková.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!