Bakteriální kožní infekce dětského věku

Bakterie způsobují infekci dětské kůže při porušení integrity jejího povrchu. Nejčastější infekce jsou vyvolány streptokoky a stafylokoky, dále korynebakteriemi, případně bakteriemi rodu Borrelia. Léčba spočívá převážně v aplikaci antibiotických extern, ale často je nutné i podání celkových antibiotik, případně hospitalizace nemocného dítěte. Klíčová slova: dermatovenerologie, dermatitidy, dítě, bakteriální kožní infekce, Lyellův syndrom, lymeská borrelióza, antibiotika

SUMMARY
Bacteria cause infection of impaired child skin. The most common infections are caused by Streptococci, Staphylococci, Corynebacteria, or Borrelia. The treatment lies in application of antibiotic ointments or hospitalization of the ill child. Key words: dermatovenerology, dermatitis, child, bacterial skin infection, Lyell syndrome, Lyme disease, antibiotics

Normální dětská kůže je rezistentní k většině bakterií díky své velké samočisticí schopnosti a kyselému pH kožního povrchu. K průniku infekce do kůže dochází nejčastěji v místech drobných poranění, kterým lze v dětském věku jen těžko zabránit.

Bakteriální kožní infekce dětského věku

Nejběžnější dětskou bakteriální infekcí je impetigo (obr. 1) – povrchová kožní infekce způsobená streptokoky, stafylokoky nebo jejich kombinací. Postihuje často obličej, ale může se vyskytnout na rukou i kdekoli jinde na těle. Projevuje se okrouhlými a circinárními (vykroužený, lat. circinus kružidlo, kružítko) ložisky s mokvavými krustami a rychlou tendencí k šíření. Mohou se objevit i puchýře. Nákaza vzniká primárně autoinokulací, v kolektivu se ale může rychle šířit kontaminovanými předměty či přímým dotykem. Terapeuticky obvykle vystačíme s lokálním ošetřením – obklady z hypermanganu, antibiotická externa (Bactroban, Fucidin, Altargo).

Ektyma je hluboká ulcerující pyodermie lokalizovaná u dětí nejčastěji na dolních končetinách a hýždích. Původcem jsou obvykle streptokoky skupiny A, ale i smíšená bakteriální flóra se stafylokoky, hemofilem nebo pseudomonádou. Projevuje se jako drobnější okrouhlé ohraničené ulcerace. K léčbě jsou nutná systémová antibiotika a zevní ošetření hypermanganem, antibiotickými mastmi nebo Betadine.

Folikulitida je stafylokoková infekce pronikající hlouběji do vlasového folikulu. Objevují se červené papuly až papulopustuly kdekoli na ochlupené kůži (stačí i jemný dětský chloupek). Léčebně aplikujeme lokální antibiotika v roztocích (Eryfluid, Zineryt), ale i Betadine roztok nebo kombinovaná externa se slabými kortikoidy (Imacort krém, Fucicort, Fucidin H). Při chronickém průběhu je indikováno podání stafylokokové vakcíny a imunomodulační léčba.

Bakteriální kožní infekce dětského věku

Furunklem nazýváme zánětlivé onemocnění vlasového folikulu vznikající další progresí obvykle stafylokokové infekce do hloubky a do stran. Splynutím několika furunklů pak vzniká karbunkl. Onemocnění začíná jako tuhý zánětlivý infiltrát s otokem v okolí, postupně se v jeho centru vyvíjí nekrotický čep. Po několika dnech se čep kolikvací obsahu a demarkačním zánětem uvolní a dojde k vyprázdnění hnisavého obsahu a hojení jizvou. Často bývá uzlinová reakce. Nebezpečná je lokalizace v obličeji pro možnost přechodu infekce přes žilní splavy k mozku se vznikem hnisavé meningitidy. K urychlení kolikvace aplikujeme teplé obklady a masti Saloxyl či Ichtoxyl, po provalení pak antibiotické masti. Při lokalizaci v obličeji nebo splynutí do karbunklu je nutná celková antibiotická terapie.

Erysipel je akutní infekce kůže a podkoží vyvolaná beta-hemolytickým streptokokem skupiny A. Predilekčně postihuje dolní končetiny a obličej, ale může se vyskytnout kdekoli na těle. Vstupní branou infekce jsou oděrky, drobné praskliny, poranění. Klinický obraz začíná náhle zimnicí, třesavkou, horečkou i přes 40 oC. Současně nebo o pár hodin později se objevuje otok a erytém postižené části, který se šíří jazykovitými výběžky lymfatickými cestami. Při vystupňování zánětu se mohou objevit buly, někdy i hemoragické. Terapie vyžaduje dostatečné dávky celkových antibiotik, nejlépe parenterálně, ale při mírnějším průběhu i perorálně. Primárně volíme penicilin, při alergii je lze nahradit makrolidy nebo cefalosporiny. Zevní léčba je jen podpůrná, chladivými obklady z Polysanu (sloučenina Mg (OH)2 – antibakteriální účinky).

Bakteriální kožní infekce dětského věku

Perianální streptokoková dermatitida (obr. 2) se projevuje ohraničeným živým erytémem perianálně, s fisurami, občas i mokváním až puchýřky. Příčinou je převážně streptokok skupiny A, často jde o flóru smíšenou se zlatým stafylokokem nebo koliformními bakteriemi. Onemocnění může být zaměněno za kvasinkovou infekci. Léčebně aplikujeme obklady z hypermanganu a zevní antibiotické masti a krémy, při malém efektu tohoto postupu volíme celkové podávání penicilinových antibiotik.

Puchýřnatá daktylitida je infekce beta-hemolytickým streptokokem skupiny A, případně stafylokokem. Projevuje se bolestivým zduřením s erytémem a bulou lokalizovanou nejčastěji na bříšku palce ruky, ale může postihovat i jiné prsty. Nejčastěji se vyskytuje u dětí ve věkovém rozmezí 2–16 let. Terapie je pouze lokální – hypermangan a antibiotická externa.

Nekrotizující fasciitida představuje difuzní hluboké hnisavé onemocnění kůže a podkoží s rychlým přechodem do hlubších struktur. Příčinou je směs patogenů – streptokoky, stafylokoky i anaerobní flóra. Začíná obvykle po traumatu bolestivým zarudnutím a zduřením, které se rychle rozpadá do hluboké nekrózy. Přidává se lymfangoitida, lymfadenitida, horečka, schvácenost a hrozí sepse. Je nutná hospitalizace, provádějí se incize, drenáže a odstraňování nekrotické tkáně, je nutno podat celkově vysoké dávky širokospektrých antibiotik.

Stafylokokový Lyellův syndrom , nově označovaný jako SSSS (Staphylococcal Scaled Skin Syndrome) a dříve známý jako pemphigus neonatorum nebo Ritterův syndrom, je onemocnění způsobené infekcí zlatým stafylokokem produkujícím epidermolytické toxiny. Postihuje kojence do 3 měsíců věku, malé děti a imunologicky oslabené dospělé. Projevuje se rychle progredujícím skarlatiniformním exantémem. Do 24–48 hodin se na těle začnou vytvářet puchýře značné velikosti, brzy praskají za vzniku erozí jako při popálenině II. stupně. Sliznice nejsou postiženy. Onemocnění vyžaduje hospitalizaci a intenzivní zevní ošetření jako v případě popálenin a parenterálně penicilinová antibiotika. Při dobrém průběhu a včasné léčbě mohou eroze epitelizovat do týdne, ale průběh může být i těžký s nejistou prognózou.

Bakteriální kožní infekce dětského věku

Meningokokcemie je infekce způsobená gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis. Představuje celosvětový problém dětí především do 5 let věku a je hlavní příčinou bakteriální meningitidy u dětí. Projevuje se širokou řadou příznaků od frustních (nevýrazných) po závažné. Obvykle začíná respiračními prodromy (předzvěsti choroby), po nichž následuje vysoká horečka a silná bolest hlavy s nauzeou a zvracením. U dvou třetin dětí vznikají kožní projevy. Obvykle jde o výsev petechií na kůži a sliznicích, ale mohou být i výsevy urtikariální, makulózní nebo morbiliformní, dále akrocyanóza, v centru petechií se mohou objevovat pustuly. U fulminantní formy onemocnění mohou krvácivé projevy progredovat do bul a nekróz. Nejčastěji je postižen trup a dolní končetiny. Terapie vždy vyžaduje hospitalizaci. Primárně se aplikuje venózně Penicilin G, ale pro nasedající superinfekci je často nutná i kombinace antibiotik. Nezbytné je monitorování životních funkcí.

Erytrasma představuje časté onemocnění intertriginózních lokalizací způsobené přemnožením Corynebacterium minutissimum. Nacházíme povrchová hnědavě červená ložiska s drobným olupováním, která mohou být zaměněna za mykózu. Léčba dostačuje zevní – obklady z hypermanganu a antibakteriální externa (Imazol krémpasta, Endiaron pasta).

Trichomycosis axillaris se objevuje u pubertálních a starších dětí v ochlupení axil při větším pocení, případně i v pubickém ochlupení. Zjišťujeme žlutavé povlaky na chlupech, které jsou tvořeny přemnoženými korynebakteriemi – Corynebacterium tenuis. Léčebně postačuje zvýšená hygiena, vyholení, eventuálně antibiotické krémy.

Keratoma sulcatum neboli pitted keratosis je povrchová korynebakteriální infekce především u mladých mužů. Objevuje se zvláště v teplých obdobích a teplých oblastech, při zvýšeném pocení nohou v uzavřené obuvi. Často jsou postiženi sportovci. Vlivem pocení a přemnožení korynebakterií dochází k tvorbě macerované rohoviny na nohou s maximem v místech tlaku. Rohovina je bělavá a vznikají v ní drobné dírkovité defekty. Subjektivně postižení pociťují pálení plosek až bolest při chůzi a zápach nohou. Terapeuticky volíme erytromycinové roztoky (Eryfluid, Aknemycin, lze i Zineryt), nutná je zvýšená hygiena, vzdušná obuv. Výbornou prevencí je chůze naboso.

Spirocheta Borrelia burgdorferi přenášená klíšťaty (dospělci i nymfami) je původcem lymeské borreliózy. Onemocnění se projevuje za 10 dní až několik týdnů po přisátí klíštěte mapovitým ohraničeným makulózním červeným ložiskem – erythema chronicum migrans, které postupně progreduje do plochy, v centru většinou vybledává nebo tvoří dvojité anulární útvary. Ve valné většině případů jsou tyto projevy zcela asymptomatické, občas se ale mohou vyskytnout i celkové příznaky. Tento projev označujeme jako první nebo časné stadium borreliózy a v této době ještě nemusejí být přítomny protilátky proti boreliím. Ložisko může do několika týdnů spontánně vymizet a onemocnění se po čase projeví pozdním stadiem, které po kožní stránce představuje lymfocytom (obr. 3). Je to červený, obvykle nebolestivý nodulus (uzlík, hrbolek), nejčastěji v obličeji, na uších nebo prsní areole. Je také nebolestivý a může se postupně zvětšovat. V tomto pozdním stadiu mohou být i příznaky neurologické, kloubní nebo interní. Léčba je vždy celkovými antibiotiky, u dětí do 8 let věku podáváme amoxicilin, u dětí nad 8 let věku a u dospělých je lékem první volby doxycyklin. Terapie musí být dlouhodobá, minimálně 2–3 týdny. Variantou může být erythromycin nebo klarithromycin.

V dnešní době se můžeme setkat i s exotickými kožními bakteriálními infekcemi, jako je atypická mykobakterióza, tuberkulóza, lepra, antrax, aktinomykóza, nokardióza, yersinióza, syfilis nebo pinta (druh treponematózy – španělsky pinta skvrna). Je to dáno migrací obyvatelstva, možností cestování do vzdálených zemí i s malými dětmi, ale jsou to choroby, které jsou u nás stále vzácné a překračují rámec tohoto sdělení.

Závěr

Kožní bakteriální infekce jsou v dětském věku poměrně časté a ve většině případů snadno léčitelné, vždy je však nutno mít na paměti riziko komplikací a léčit je včas a důkladně.


O autorovi: MUDr. Zora Poláčková, Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc (zora.polackova@fnol.cz)

Ohodnoťte tento článek!