Beatrice Sofaer ve VFN

Česká asociace sester uspořádala dne 4. září pro sestry VFN a členky sekce managementu při ČAS v Eiseltově síni na II. interní klinice VFN přednášku sestry Beatrice Sofaer, vyučující ošetřovatelství na univerzitě v Brightonu. Tématem byla bolest. B. Sofaer léta sledovala problémy bolesti u svých nemocných a nyní připravuje třetí vydání publikace Bolest (příručka pro zdravotní sestry), která se poprvé objevila na trhu už v roce 1982. Vydavatelství Grada – Avicenum ji u nás za účasti České asociace sester vydalo v roce 1997 v překladu druhého vydání z roku 1992. Knížka přináší množství postupů a rad, jak zbavit nemocného bolesti, ale též usnadnit mu pobyt na lůžku a rozptylovat jeho úzkost. To je důležitou součástí ošetřovatelského procesu a práce týmu. Přítomné sestry autorka seznámila s novými poznatky, o které rozšířila své vlastní poznání a které se stanou součástí třetího vydání „Bolesti“. Anna Chrzová, hlavní sestra VFN

Růžena Wagnerová, viceprezidentka České asociace sester

Beatrice Sofaer přednáší ve VFN

Foto archív autorek

Ohodnoťte tento článek!