Bechtěrevova nemoc – ankylozující spondylartritida

Bechtěrevova nemoc je chronické, celoživotní onemocnění, jehož příznaky se postupně vyvíjejí a nejsou v každé fázi nemoci stejné. Onemocnění bylo pojmenováno po slavném ruském neurologovi Vladimiru Bechtěrevovi. Klíčová slova: Bechtěrevova nemoc, zánětlivé onemocnění, bolest, rehabilitace, biologická léčba

SUMMARY Bechterev’s disease is a chronic, life long disease with gradually developing and fluctuating symptoms. The disease was named after the famous Russian neurologist Vladimir Bechterev. Key words: Bechterev’s disease, inflammatory disease, pain, rehabilitation, biological treatment

Bechtěrevova nemoc postihuje ve větší míře muže než ženy. Nejčastěji začíná mezi 15.–30. rokem života. Vzhledem k pomalu se rozvíjejícím příznakům bývá ale častokrát diagnostikována mnohem později.

Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé kloubní onemocnění, které se projevuje tuhnutím kloubů. Postihuje především klouby páteře, kyčlí, dále může postihovat ramena, kolena i klouby prstů. V kloubech dochází k nahrazování měkkých a pružných tkání (vazivo, chrupavka) tkání tuhou (kostní).
Etiologie není zcela známa. Prokázalo se, že mezi rizikové faktory patří dědičnost ve spojení s vnějšími faktory (pravděpodobně s infekcí). V předchorobí bývá často u pacientů bolest pat, bolest kloubů, svalů, otok kloubů – nejčastěji kolen.
K rozpoznání Bechtěrevovy nemoci pomohou krevní revmatické testy a rentgen. Přesto žádnou laboratorní krevní zkoušku nelze pokládat za specifickou pro tuto chorobu.

Příznaky a komplikace

Prvním subjektivním příznakem nemoci bývá bolest v oblasti sakroiliakálních kloubů. Pacient pociťuje bolestivou ztuhlost v této oblasti, kterou zpočátku obvykle rozcvičí. Stupňující se bolestivé příznaky bývají v horizontu týdnů až měsíců vystřídány úlevou, ale jen dočasnou. Střídání bolestivých a nebolestivých období také přispívá k tomu, že lékaře pacient s potížemi navštíví až dlouho po jejich prvním objevení. Bolest postupně může zachvátit celou páteř a další klouby. Poté následuje postupné tuhnutí.

Bolest je běžná reakce organismu na škodlivý podnět, např. úraz, zánět a podobně. Je nepříjemným smyslovým vjemem a za normálních okolností funguje jako signál, který má upozornit na hrozící nebo již vzniklé nebezpečí. Každý člověk jistě už bolest někdy v životě zažil. Stává se totiž příčinou utrpení nemocného. Je to čistě subjektivní příznak, který nemůže nikdo vyvrátit ani potvrdit. Může být akutní, tj. trvající krátkou dobu, nebo chronická, trvající déle, někdy dokonce celý život. U Bechtěrevovy nemoci se jedná o bolest chronickou.

Bechtěrevova nemoc je zánětlivé onemocnění, proto se projevuje i celkovými projevy zánětu, mezi které patří například únava, zvýšená teplota, nechutenství a pokles hmotnosti. Prvním objektivním znakem choroby je omezování hybnosti a tuhnutí páteře. To vede většinou k jejímu ohnutí a pacient pak chodí shrben a předkloněn, neudělá dostatečný úklon, nedokáže dát bradu na sternum, má zmenšenou rotaci hlavy (chce-li se ohlédnout, musí se otočit celý), vleže mu zůstává hlava ve vzduchu (nedokáže se rovně položit).

Bechtěrevova nemoc může mít také různé komplikace, např. rozšíření zánětu do dalších orgánů, záněty oční duhovky, dále přidružené zánětlivé postižení srdce, plic, ledvin, šlach. Častou komplikací jsou vedlejší účinky léků na bolest, které pacient užívá (tyto léky mohou narušovat sliznici trávicího traktu, což vede ke vzniku žaludečního či dvanáctníkového vředu).

Léčba

V současné době není choroba zcela léčitelná a změny, které jsou nemocí způsobeny, jako např. ztuhnutí a deformity páteře, jsou nevratné. Ale další degenerativní změny je možné zpomalit, dokonce jim lze i zabránit pravidelným rehabilitačním cvičením. Správné cvičení pacienty naučí fyzioterapeuté a je zaměřeno zejména na posílení zádových a břišních svalů a rozvíjení pohyblivosti páteře. Toto aktivní cvičení je nejdůležitější a pacient ho může provádět několikrát denně sám. Dále se také praktikuje cvičení s dopomocí fyzioterapeuta, cvičení ve vodě, cvičení s náčiním, např. s tyčkou, a prospěšné jsou rovněž i masáže. Velký význam má lázeňská léčba, kde se nemocný může intenzivně věnovat rehabilitaci pod odborným dohledem.

K léčbě také patří dlouhodobé užívání léků protizánětlivých a tlumících bolest. Z moderní léčby se na Bechtěrevovu nemoc aplikuje tzv. biologická léčba, která cíleně ovlivňuje imunitní odpověď organismu. Působí většinou rychle a účinek je prokázaný. Biologická léčba potlačuje projevy a postup onemocnění, vrací pacienta do normálního pracovního i společenského života bez bolesti a zároveň má minimum nežádoucích účinků. Nevýhodou je omezená dostupnost léčby.
Prognóza závisí na průběhu choroby, a především také na svědomitosti a cílevědomosti pacienta při léčbě.


O autorovi: Monika Broskovicsová, Martina rosenkranzová, Ortopedické oddělení, Nemocnice Most o. z., Krajská zdravotní a. s. (monika.broskovicsova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!