Bércové vředy a přírodní materiály

Materiálů pro léčbu chronických defektů je velká řada. Ráda pracuji s těmi, které jsou ve své podstatě jednoduché a snadno pochopitelné. Klíčová slova: chronický defekt, bércové vředy, přírodní materiály

SUMMARY
There are many materials for treatment of chronic wounds. I like to work with those that are simple and easily applicable. Key words: chronic defect, venous leg ulcers, natural materials

Léčbou chronických defektů se zabývám již několik let. Materiály pro jejich léčbu neustále přibývají, a je proto mnohem snadnější si vybrat a použít ten, který splňuje naše představy o léčbě: aby se s ním snadno pracovalo, byl šetrný k ráně, a ta se dobře hojila, aby z něj pacient měl dobrý pocit. Pro mě toto splňují materiály na přírodní bázi.

Příroda je živá a stejně takové jsou materiály, se kterými se pracuje v různých odvětvích výroby. Tak proč ne při léčbě chronických ran?
Dermacyn, Chitoskin, Revamil – o všech se dá říct,že v sobě mají něco přírodního. Dermacyn neobsahuje žádné chemické složky, stručně se dá říct, že se jedná o vodu a sůl. Chitoskin je bio-aktivní krytí, chitosan a vepřová želatina (chitosan je modifikovaná forma chitinu, tzn. přírodní polysacharid). Revamil je 100% čistý lékařský med a Cerdak biokeramické krytí.

Tyto materiály považuji za jedinečné, protože nemají konkurenci mezi jinými, dobře rozumím jejich vzniku a jsem schopna pacientům vysvětlit, co na ránu dostanou a co očekávám, že se stane. Pacienti pak lépe spolupracují a o samotné materiály a jejich účinek mají větší zájem. Jsou schopni si je snadno aplikovat i v domácím prostředí.

Všechny tyto materiály mají široké spektrum účinku, mohu je použít od nekrózy až do zhojení rány a dosud jsem se nesetkala s nežádoucími účinky. Používám je na léčbu dekubitů, bércových vředů (BV), diabetických defektů, různých dehiscencí. Výsledky léčby jsou velice dobré.

Kazuistika I.

Žena, narozena roku 1927, s diagnózou: ICHDK s rozsáhlým bércovým vředem, který vznikl jako následek traumatu (pád na schodech), stp. nekróze kůže a podkoží, stp. dermoepidermální plastice, obezita magna, depresivní syndrom.

Pacientka přijata k doléčení bércového vředu, chodící o dvou francouzských holích (obr. 1–4).
Bércový vřed byl velký 21 x 17 cm, spodina byla povleklá, místy nekrotická, se střední sekrecí, bez zápachu. Plastika se na ráně neudržela. K ošetření byl použit Dermacyn k obkladům a Intrasite Conformable k čištění vředu. Takto byl převaz proveden ob den celkem 4krát. Léčba BV byla po celou dobu léčby komplikována MRSA+.

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Bércové vředy a přírodní materiály

Plocha po dermoepidermální plastice na stehně byla léčena Mepitelem. Po vyčištění spodiny byl k léčbě bércového vředu použit Revamil krytí až do úplného zhojení (obr. 5–7).
Na téže končetině byla ještě v oblasti kolena hluboká píštěl s masivní sekrecí a MRSA pozitivitou. Píštěl byla léčena drény s Dermacynem až do uzavření.
Závěrečné srovnání bércového vředu: Léčba trvala od 2. 2. 2009 (obr. 1) do 20. 4. 2009 (obr. 7).

Kazuistika II.

Žena, nar. 1951, s dg.: DM 2. typu na PAD, morbidní obezita, chronický BV na LDK, extrémní lymfedém LDK.
Pacientka nyní dochází do ambulance chronických ran, BV – asi tři roky, spodina nekrotická, povleklá, masivní sekrece, okolí zarudlé, oteklé, velká bolestivost, velikost 30 x 10 cm.

Při léčbě bylo použito několik druhů materiálů. Z těch na přírodní bázi to byl Chitoskin a chvíli také Cerdak. Chitoskin odstranil největší nánosy žluté nekrózy, Cerdak pak výrazně BV vyčistil a snížil bolestivost v defektu (obr. 8–13). Tento bércový vřed je stále ještě léčen. Převazy jsou prováděny 3krát týdně Actisorbem Plus. Současná velikost je od 1,8 do 6,8 cm, stále cirkulárně a do výšky, spodina lehce povleklá, se známkami granulace i epitelizace, sekrece střední, bez zápachu a zcela bez bolestí.

Závěr

Pracuji s různými materiály. Ke každé chronické ráně se musí přistupovat individuálně. To znamená, že i volba materiálů je u každé rány jiná. Záleží na mnoha okolnostech, ale bez materiálů, které prezentuji v podobě několika kazuistik, si nedovedu již práci s chronickými ránami ani představit. Jsou dokladem toho, že se rány dobře a poměrně rychle hojily.


O autorovi: Vladimíra Šípková, Vedoucí konzultantka pro léčbu chronických ran, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha (vladimira.sipkova@ftn.cz)

Bércové vředy a přírodní materiály
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů