Bez dohledu učitelek, jen s pomocí kolegů-studentů

Tak jako v předchozích třinácti letech i letos v dubnu navštívila skupina studentů a učitelů z jihlavské zdravotnické školy německé město Mutlangen, které se nachází nedaleko Stuttgartu v oblasti Bádenska-Württemberska.

Desetidenní studijní pobyt studentů a učitelů jihlavské zdravotnické školy se uskutečnil v rámci dlouholeté spolupráce mezi Střední zdravotnickou školou v Jihlavě a zdravotnickou školou Fachschule für Gesundheitsund Krankenpflege při nemocnici Stauferklinik v Mutlangenu. V posledních dvou letech využíváme pro tuto aktivitu finanční podporu ze strany Fondu česko-německé spolupráce.

Sami a v cizím jazyce

Letošní návštěvy v německém Mutlangenu se zúčastnilo osm žáků – pět dívek a tři chlapci. Studenti byli vybráni převážně ze třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent podle kritérií, která si stanovili vyučující německého jazyka tak, aby byla zajištěna kvalitní komunikace s německými partnery. Žáci dobře splňovali i požadavky na odbornost vzhledem ke zkušenostem ze školní praxe v nemocnici Jihlava. Pedagogický doprovod zajišťovaly vyučující německého jazyka PaedDr. Milada Vyoralová a odborná učitelka Mgr. Magdalena Podhrázská.

Hlavní náplní studijního pobytu byla individuální praxe našich studentů na lůžkových odděleních nemocnice Stauferklinik – na interně, chirurgii, traumatologii a gynekologii, kde žáci pracovali bez stálého dohledu učitelky, pouze pod vedením přidělených německých studentů. Byli tedy nuceni zvládat samostatně pro ně celkem obvyklé situace, navíc v novém prostředí a ztížené dorozumíváním v cizím jazyce.

Příjemnější než u nás

Studenti prováděli na praxi běžné ošetřovatelské výkony – hygienickou péči, úpravu lůžka, měření FF, podávání jídla, krmení nemocných, doprovod na vyšetření, asistenci při převazech a odběrech biologického materiálu. Také se seznámili s používáním ošetřovatelské dokumentace OPTIPLAN, která nám zatím v Jihlavě chybí. Žáci se shodli na tom, že praxe německých studentů je příjemnější než u nás, protože mohou pracovat samostatně bez stálého dozoru odborné učitelky, což jim dává určitý pocit volnosti, ale také mnohem větší pocit zodpovědnosti. Je to proto, že se vzdělávací systém sester liší od našeho – škola je například součástí nemocnice, studenti jsou jejími zaměstnanci a platnými členy ošetřovatelského týmu. Během blokové praxe je metodicky vede sestra školitelka (mentorka) a odborní učitelé jsou přítomni pouze u průběžných praktických zkoušek a zajišťují samozřejmě teoretickou výuku ve škole.

„Jiné“ vztahy

Žáci stále srovnávali podmínky práce sester u nás a v Německu a zjistili mnoho rozdílů. Byli překvapeni moderním a účelným vybavením pokojů pro nemocné, květinovou výzdobou, množstvím pomůcek a celkovým systémem práce. Velmi kladně hodnotili profesionální a milý přístup personálu ke všem pacientům i příjemnou atmosféru na odděleních. Oceňovali i „jiné“ vztahy mezi německými učiteli a žáky, kdy například studenti běžně oslovují své vyučující i členy pracovního týmu na oddělení křestním jménem, což je v našich podmínkách téměř nepředstavitelné!

Uvedené rozdíly vyplývají kromě jiného i z vyspělejší ekonomické situace státu a odlišného vzdělávacího systému zdravotníků. Všichni naši žáci měli zpočátku velké obavy ze všeho, zejména z jazykové bariéry, ale během krátké doby zvládli komunikaci velmi dobře. Zaslouží si za to velkou pochvalu, protože porozumět dialektu či nespisovné němčině rodilých mluvčích není vůbec jednoduché.

Barvy porodních pokojů

Součástí pobytu byla pracovní návštěva veletrhu zdravotnické techniky a rehabilitačních pomůcek Pflege & Reha: Messe ve Stuttgartu, kde byly představeny nejmodernější produkty firem zabývajících se danou problematikou. Při prohlídce dětské a gynekologicko-porodnické kliniky Margaritenhospital ve městě Schwäbisch Gmünd jsme obdivovali netypické vybavení šesti porodních pokojů, kdy každý byl v jiném barevném provedení, a zařízení neonatologické jednotky intenzivní péče. V tomto městě jsme měli zajištěnu prohlídku historických památek. Za zmínku stojí hlavně návštěva gotického kostela Heilig-Kreuz-Münster, který vybudoval známý stavitel z doby vlády Karla IV. Petr Parléř. A předpokládá se, že město Schwäbisch Gmünd bylo jeho rodištěm.

Po práci zábava

Do mimopracovního programu byla zařazena návštěva tradiční nedělní slavnosti Pferdetag s přehlídkou vysoké jezdecké školy, dále pak příjemná relaxace v plaveckém bazénu Mutlantis a nakonec i nezbytné nakupování nebo jenom prohlídka místních obchodů. V závěru návštěvy se žáci zúčastnili večerní party, kterou pro ně připravili němečtí studenti. Je nutné konstatovat, že dny prožité v Mutlangenu byly pro všechny přínosné.

Studenti si nejen vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce, ale také získali cenné zkušenosti v rámci své budoucí profesní odbornosti. Reciproční návštěva německých partnerů se uskutečnila letos v červnu, kdy němečtí studenti a pedagogové přijeli na 14. ročník Soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, kterou každoročně organizuje zdravotnická škola v Jihlavě.


Mgr. Magdalena Podhrázská, SZŠ a VOŠZ Jihlava

Ohodnoťte tento článek!