Bezpečí pacientů na prvním místě

SOUTĚŽ BEZPEČNÁ NEMOCNICE VYHRÁL MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Vítězi šestého ročníku celostátní odborné soutěže Bezpečná nemocnice se staly brněnský Masarykův onkologický ústav a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Soutěž má upozornit odbornou veřejnost na projekty i na projektové záměry v nemocnicích, které zvyšují bezpečnost zdravotní péče. Do soutěže vyhlášené Krajem Vysočina a partnery bylo přihlášeno třináct projektů. Tři soutěžily v sekci technicko-provozní, deset příkladů dobré praxe posuzovala porota v ošetřovatelsko-medicínské oblasti. Ústřední vojenská nemocnice uspěla v technickoprovozní sekci soutěže s projektem zabývajícím se zajištěním bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče. Projekt popisuje řešení obtížných situací způsobených pacienty s psychotickými poruchami s nekritičností k vlastní chorobě či těžkými depresemi. Projekt s názvem HALÓ, s nímž v ošetřovatelskomedicínské oblasti zvítězil Masarykův onkologický ústav v Brně, se specializuje na neslyšící pacienty nebo klienty se specifickými problémy komunikace. Zaměřil se na základní orientaci v ústavu a podávání adekvátních informací souvisejících s diagnostikou a léčbou ve srozumitelné formě včetně zajištění tlumočení ve znakové řeči. Masarykův onkologický ústav se s tímto projektem stal také absolutním vítězem soutěže.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!