Bezpečná nemocnice

Ve čtvrtém ročníku soutěže Bezpečná nemocnice zvítězila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Soutěž má dvě sekce. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zvítězila v technicko-provozní oblasti s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců. Systém sleduje a vyhodnocuje, jaká povinná školení a vzdělávání musí zaměstnanci nemocnice absolvovat, upozorňuje, kolik dnů jim zbývá do konce lhůty. VFN v Praze se bezpečností zaobírá dlouhodobě, v roce 2010 jako první uvedla do praxe vedení zdravotnické dokumentace v nemocničním informačním systému pouze v elektronické podobě za použití elektronického podpisu.

VFN se zároveň stala absolutním vítězem soutěže a získala finance na odborné vzdělávání personálu. V ošetřovatelsko-medicínské sekci se pak nejvýše umístila Ústřední vojenská nemocnice v Praze s Programem prevence pádů pacienta. Základními kritérii pro hodnocení osmičlenné poroty jsou například: přínos pro zvyšování kvality a bezpečí, využitelnost projektu v jiných zařízeních nebo finanční efektivita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!