Biodegradabilní výplňové materiály a jejich využití v estetické dermatologii

Estetická dermatologie zažívá v posledních letech nebývalý rozmach. Důvodem zvýšené poptávky je jednak mediální obraz úspěšného, tj. mladého člověka, jednak široká paleta moderních přípravků, které při minimálním narušení kožní integrity nabízejí výrazný estetický efekt omlazení. Z důvodů zvýšení bezpečnosti při aplikaci těchto metod je stále více kladen důraz na použití nealergizujících, plně odbouratelných materiálů a neinvazivních dermoestetických zákroků. Klíčová slova: kyselina hyaluronová, stárnutí kůže, vrásky, výplňové materiály, komplikace

SUMMARY
Esthetic dermatology has been greatly developing in recent years. The reason for the increased demand is the picture of successful young person in the media as well as wide supply of modern products which offer esthetic effect of young skin in case of a minimal integrity impairment. In order to increase the safety of the users the use of nonalergizing, degradable products and noninvasive dermatoesthetic procedures has been recommended. Key words: hyaluronic acid, skin aging, wrinkles, filling materials, complications

Výplňové materiály, tzv. fillery, jsou v současnosti doménou estetické a korektivní dermatologie. Využívají se k vyplnění defektů pod úrovní kůže.

Mezi nejčastější indikace použití výplňových materiálů patří: vrásky a projevy stárnutí kůže; rejuvenace pleti; zvětšování a modelace rtů; modelace obličejových kontur, např. brady, lícních kostí; vyplnění kožních defektů pod úrovní kůže, tj. atrofické jizvy.
Pro potřeby současné dermatologie rozdělujeme výplňové materiály na tzv. biodegradabilní, tzn. odbouratelné (kolagen, kyselina hyaluronová, kyselina mléčná aj.), a tzv. nebiodegradabilní (akrylátové hydrogely, polymetylmetakrylát – PMMA aj.).

Ideální kožní implantát by měl být maximálně bezpečný, netoxický, dobře aplikovatelný, minimálně bolestivý pro klienta a také finančně dostupný. V současnosti nejoblíbenějším výplňovým materiálem jsou gely s obsahem kyseliny hyaluronové.

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka, získávaná fermentací z bakteriálních kultur, není tedy třeba provádět předchozí alergologické testy. Je běžnou součástí mezibuněčné hmoty, má vysokou schopnost vázat vodu, její obsah ve tkáních s věkem klesá, což se projeví tvorbou vrásek a stárnutím pleti. Podle ošetřované lokality vybíráme výplň s různou koncentrací účinné látky, typem zesíťování a velikostí jednotlivých partikul.

Biodegradabilní výplňové
materiály a jejich využití
v estetické dermatologii

Biodegradabilní výplňové
materiály a jejich využití
v estetické dermatologii

Biodegradabilní výplňové
materiály a jejich využití
v estetické dermatologii

Ačkoli je riziko nežádoucích účinků minimální, je třeba klienta upozornit na některé vedlejší účinky, jako je otok, bolest, zarudnutí či hematom v oblasti aplikace implantátu. Většina těchto projevů odeznívá do 7 dnů. Vzácnější, ale možnou komplikací je vznik granulomů, abscesů či migrace implantátu. Před zákrokem klient podepisuje informovaný souhlas a dostává písemné informace o následném ošetření pokožky spolu s kontaktem na zdravotnické zařízení pro případ eventuálních komplikací. Zákrok neprovádíme u klientů s trvalou antikoagulační terapií, při polyvalentních alergiích a anamnéze anafylaktického šoku, u těhotných a kojících žen. Kontraindikací jsou také dekompenzovaná a progredující autoimunitní onemocnění.

Zákrok provádíme v lokální anestezii, nejčastěji za použití anestetického krému EMLA. Aplikace přípravku je možná pomocí různých injekčních technik, podle charakteru vrásky. Nejčastěji používáme metodu lineární, která může být antegrádní i retrográdní (tj. lineární podpíchnutí a následné vyplnění vrásky), nebo metodu punktátní, kdy výplň aplikujeme „po kapkách“ v jednotlivých bodech pod kožní defekt. V případě plošných defektů vytváříme výplní tzv. mřížku neboli „crosshatching“. Po implantaci je nutné kůži po 24 hodin ponechat v klidu a nevystavovat ji extrémním teplotám. Efekt zákroku přetrvává v závislosti na použitém preparátu 9–18 měsíců, poté se výplň zcela resorbuje a kůže se vrací do původní podoby.

Předpokladem úspěšného zákroku je správný výběr materiálu pro danou lokalitu a problematiku, pečlivá anamnéza klienta a jeho reálná očekávání. Samozřejmostí je erudovaný, zkušený lékař a kvalitní výplňový materiál.


O autorovi: MUDr. Kateřina Macháčková, Kožní ambulance, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves (dr.karaskova@post.cz, )

Ohodnoťte tento článek!