Boj proti domácímu násilí

Dotaz: Milá redakce Sestry, mám dotaz za svoji kamarádku, která se již řadu let v manželství potýká se závažným problémem. Podle mého názoru je její manžel velmi agresivní člověk, který umí dobře manipulovat okolím. Je vdaná 12 let. Na začátku se to projevovalo velmi skrytě -nemohla třeba chodit sama na zábavu. Když šla se mnou do kina, musela si vymyslet, že jde ke své matce. Už tehdy mi to bylo divné, ale říkala jsem si, že je její manžel více žárlivý než můj. Teď kamarádka už ani nechodí do práce, prý by ji tam, podle jejího manžela, otravoval šéf. Je tedy doma se dvěma dětmi, mají paní na hlídání dětí a hospodyni na úklid domu. Občas jsem za ní chodila na návštěvu a všimla jsem si, že je stále smutnější, skoro vždy měla nějaké „drobné zranění“ -zlomená ruka, modřiny. Teď už je to v takové fázi, kdy jí manžel zakázal i moje návštěvy. Takže když on není doma, tajně mi zavolá. V posledních telefonátech mluvila o tom, že by chtěla z domu utéct. Říkala, že mi celou dobu lhala a velmi se bojí o děti. Manžel ji prý bije a jako štít mlčenlivosti používá jejich děti, skrze které ji vydírá. Už jednou takhle z domu odešla, a manžel jí dělal peklo ze života, tak se raději vrátila zpět. Slyšela jsem, že existují nějaká centra pro takové případy. Můžete mi prosím poradit, co má kamarádka v takové situaci dělat a kam se má obrátit? Jiřina Z., Praha

Dotaz: Milá redakce Sestry, mám dotaz za svoji kamarádku, která se již řadu let v manželství potýká se závažným problémem. Podle mého názoru je její manžel velmi agresivní člověk, který umí dobře manipulovat okolím. Je vdaná 12 let. Na začátku se to projevovalo velmi skrytě -nemohla třeba chodit sama na zábavu. Když šla se mnou do kina, musela si vymyslet, že jde ke své matce. Už tehdy mi to bylo divné, ale říkala jsem si, že je její manžel více žárlivý než můj. Teď kamarádka už ani nechodí do práce, prý by ji tam, podle jejího manžela, otravoval šéf. Je tedy doma se dvěma dětmi, mají paní na hlídání dětí a hospodyni na úklid domu. Občas jsem za ní chodila na návštěvu a všimla jsem si, že je stále smutnější, skoro vždy měla nějaké „drobné zranění“ -zlomená ruka, modřiny. Teď už je to v takové fázi, kdy jí manžel zakázal i moje návštěvy. Takže když on není doma, tajně mi zavolá. V posledních telefonátech mluvila o tom, že by chtěla z domu utéct. Říkala, že mi celou dobu lhala a velmi se bojí o děti. Manžel ji prý bije a jako štít mlčenlivosti používá jejich děti, skrze které ji vydírá. Už jednou takhle z domu odešla, a manžel jí dělal peklo ze života, tak se raději vrátila zpět. Slyšela jsem, že existují nějaká centra pro takové případy. Můžete mi prosím poradit, co má kamarádka v takové situaci dělat a kam se má obrátit?

Jiřina Z., Praha

Dobrý den, paní Jiřino, je dobře, že má vaše kamarádka někoho, komu se může svěřit a najít u něj podporu. Je možné, že vás bude v budoucnu potřebovat i v dalších krocích svého rozhodování. Charakteristické pro domácí násilí je, že k němu dochází v soukromí a beze svědků – mimo zraky veřejnosti, tím pádem mimo její kontrolu. Jednotlivé útoky se opakují a intenzita a frekvence se stupňují. Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy role nemění, a je třeba odlišit ho od běžných manželských či partnerských konfliktů, při nichž proti sobě stojí dvě osoby ve stejné pozici.

Podle statistických údajů zveřejněných Bílým kruhem bezpečí za 1. pololetí roku 2008 bylo před domácím násilím v České republice zákonem ochráněno již 2458 přímo ohrožených osob a za násilí bylo vykázáno 1345 osob, z toho 15 žen. Z čehož plyne, že se nejedná o jev ojedinělý a právní úprava byla namístě (jako je tomu i v dalších vyspělých zemích). Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.

Mezi formy domácího násilí patří:

* fyzické,* ekonomické (ekonomická kontrola),* sociální (sociální izolace),* psychické,* sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod.

Bývá časté, že intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah. Příčinou domácího násilí je snaha získat kontrolu nad partnerem, kde alkohol může sloužit jako tzv. spouštěč či jako chabá výmluva (alkohol sám o sobě ale není příčinou násilí). Za domácí násilí nelze označit např. vzájemné potyčky mezi partnery, spor, jednorázový incident. Ženy neodcházejí od násilného partnera z řady důvodů. Chtějí zachovat dětem úplnou rodinu, mají k partnerovi přetrvávající citový vztah, omlouvají jeho jednání a hledají chyby především v sobě, což jsou časté příčiny toho, proč svoji situaci nechtějí nijak řešit.

V případě, že se celou záležitost rozhodnou řešit a nahlížet na ni (např. díky podpoře člověka jim blízkého, ke kterému mají důvěru, nebo pracovníka z pomáhající profese), neobejde se to obvykle bez praktické pomoci. Proto je možné, že se na vás kamarádka obrátí a zakomponuje vás do tzv. bezpečnostního plánu, který doporučuje obětem domácího násilí předem se připravit – jedná se v něm o plán postupu, kde by oběť domácího násilí měla být připravena na vyhrocené situace, případně na situaci, kdy jde o holý život. V tomto plánu si mj. vytipuje ve svém okolí osobu, které plně důvěřuje a může si u ní uchovat např. oblečení, důležité dokumenty, klíče, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos.

Oběti domácího násilí mohou být potenciálně ohroženy nebezpečným pronásledováním, pro které se užívá anglický výraz „stalking“, což původně znamenalo stopovat zvěř. Stalking je chápán jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. K nejdůležitějšímu z hlavních znaků patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby (ať už známé, či neznámé) nevyžádanou a nechtěnou pozorností.

Typické projevy stalkingu

* opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť – pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním zásilek apod., demonstrování moci a síly stalkera – dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy, např. fyzické pronásledování oběti cestou do práce, pronásledování autem, čekání na oběť před domem atd., v extrémním případě může dojít až k usmrcení oběti, kdy pronásledovaný člověk bývá častou obětí sexuálně motivované vraždy, poškozování a ničení věcí – propíchané pneumatiky, rozbité okno u bytu, zabití domácího zvířete,* poškozování osobních věcí, ale i zasílání virů e-mailem, a tím mnohdy způsobená ztráta dat v počítači oběti apod.

Nebezpečné pronásledování není v České republice zakotveno do právního řádu.

Trestní zákon je v tomto případě prakticky nepoužitelný. Trestní zákon v současné době nebezpečné pronásledování nezná jako pojem ani jako trestný čin. Jak z celého textu vyplývá, situace obětí domácího násilí není nijak jednoduchá, nicméně v této době již nacházejí oporu v zákonech, jak trestněprávních (od 1. 4. 2004 vstoupila v platnost novela zákona, kde § 215a hovoří o týrání osoby žijící ve společném bytě nebo domě), tak i ve smyslu praktické pomoci (nově je zakotvena právní úprava na ochranu před domácím násilím v zákoně č. 135/2006 Sb. – institut vykázání násilné osoby ze společného bytu či domu) těmto osobám. Díky této právní úpravě tak mohou oběti „vystoupit na veřejnost“ a domácí násilí nemusí být pouze „soukromou záležitostí“. V případě, že budete potřebovat více rad a informací k dané problematice, máte možnost obrátit se na organizace, které se problematice věnují (viz některé odkazy na organizace). S pozdravem a přáním mnoha sil při podpoře vaší kamarádky.


Odkazy na organizace a zákony

Organizace:

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz, www.domacinasili.cz

DONA linka: pomoc obětem domácího násilí, tel. 251 511 313, www.donalinka.cz

Centrum sociálních služeb Praha-Intervenční centrum: wwwwww.csspraha.cz/intervencni-centrum.html

Rosa o. s.: www.rosa-os.cz

Zákony:

Zákon č. 135/ 2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím v platném znění,

Zákon č. 108/ 2006Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 60a Intervenční centra

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, § 215a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!