Brněnské onkologické dny

Ve dnech 24. až 26. května 2000 proběhly již tradičně XXIV. brněnské onkologické dny a současně XIV. konference SZP, pořádané Masarykovým onkologickým ústavem. Akcí se zúčastnila i naše redakce.

Středa byla věnována Národnímu onkologickému registru, jeho významu, přehlednému zpracování i nárokům, které jsou kladeny na vyhodnocování množství celosvětových údajů o nádorech.

Ve čtvrtek se diskutovalo o ošetřovatelské péči o pacienty s nádorovým onemocněním gastrointestinálního traktu.

Pátek naplnila problematika psychologického přístupu k onkologicky nemocnému a jeho rodině. MUDr. Radkin Honzák ve svém vystoupení vysoce ocenil kvalitu ošetřovatelské péče a psycho logicky i lidsky fundovaný přístup sester k pacientům na onkologických pracovištích.

Zahraniční host z Rakouska, pan Sorge, upozornil na hydrataci a dehydrataci umírajících nemocných jako na závažnou problematiku a prezentoval své zkušenosti z pracoviště ve Vídni.

Cílem pravidelného setkávání sester z celé České republiky na Brněnských onkologických dnech je předávání zkušeností, obohacení a získávání nových poznatků v náročné ošetřovatelské péči o onkologicky nemocné. Vybrané přednášky budou publikovány v Tematickém sešitě Onkologie v Sestře č. 8/2000.

Hana Černá-Šípková

Foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!