Brněnské výstaviště ovládl Medical Fair 2008

Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie. Hygienická problematika na gerontologických odděleních. IV. výroční konference české společnosti pro sterilizaci – STERIL. CZ. Den nemocnic. Národní hry zdravotně postižených.

Vlak plný úsměvů. 8. mezinárodní podiatrické sympozium. Konference eHealth Days 2008. DETERM -Den technologií reprodukční medicíny. 3. mezinárodní biotechnologická konference Gate2Biotech. 18. mezinárodní kongres ČLS JEP. Pacient a chronická rána – hledání důvodů selhávání terapie -„Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran“. Mezinárodní konference „Evropou bez bariér“.

Konference a workshop ESHRE (Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii). DOT – Den onkologických technologií. Mezinárodní konference „Fyzioterapie bez hranic“. Práce ve zdravotnictví – prevence rizik. Konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Management systému jakosti a proces akreditace PGD klinik a laboratoří. Kongres Diabetes mellitus a těhotenství…

Tak bohatý byl odborný a další doprovodný program tradičního veletrhu s novým názvem Medical Fair Brno – Central Europe 2008 (Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví), který probíhal ve dnech 21. až 24. října v prostorách brněnského výstaviště. V rámci expoziční části se opět představila řada domácích a zahraničních vystavovatelů.

Je již tradicí, že se veletrhu a oficiálního částí akce zúčastňují také zahraniční obchodní mise a delegace odborníků z řady zemí světa. Nejinak tomu bylo i letos, kdy veletrh navštívili zástupci např. Ruska, Vietnamu, Dánska, Bulharska, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska apod.

Ohodnoťte tento článek!