Campy NCDP ČR v roce 2000

Camp je určen řádným a přidruženým členům. Pomáhá získávat nové poznatky a kontakty v rámci kontinuálního vzdělávání.

Každý účastník campu NCDP ČR obdrží certifikát o absolvování.

Únor – Revize dokumentace v komplexní domácí péči. Smírčí řízení.

Březen – Rámcové a typové smlouvy v komplexní domácí péči. Výběrová řízení.

Květen – Anamnestika, diagnostika a plánování v domácí péči.

Červen – Metody psychoterapie v komplexní domácí péči. Osobnost v náročných životních situacích – stres, deprivace, frustrace.

Září – Komunikace (IN a EX) v komplexní domácí péči, styly, formy, metody.

Říjen – Právní normy a komplexní domácí péče.

Listopad – Metody edukace rodinných příslušníků a blízkých při poskytování péče dlouhodobě a chronicky nemocným klientům.

Bližší informace na adrese:

NCDP ČR, Klimentská 11, 115 60 Praha 1, tel.: 02/24 81 40 04.

Ohodnoťte tento článek!