Čekáte na osvědčení?

Tato kratičká poznámka přináší zpřesňující informace k vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení.

V současné době jsou zpracovávány žádosti o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podané v měsíci listopadu. Registr zdravotnických pracovníků JE při jejich posouzení závislý na zpracování a příjmu žádostí z Uznávací jednotky MZ ČR.
Zpracovávány jsou ty žádosti o prodloužení platnosti osvědčení, které jste podali v měsíci listopadu 2010. Snahou pracovníků Registru je přednostní vyřízení žádostí s končící platností v nejbližším období, tedy v prvních měsících letošního roku.

Dovolujeme si požádat o trpělivost ty z vás, kteří již podali žádost o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s datem ukončení platnosti ve druhé polovině tohoto roku. Vaše žádosti budou postupně zpracovány.

Pro vyřízení žádostí není nutné dokládat:

* výpis z rejstříku trestů,
* zdravotní způsobilost,
* notářsky ověřené již vydané osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Co nám chybí při posuzování žádostí o nové vydání:
* notářsky ověřené doklady o odborné způsobilosti (vysvědčení, diplomy).
Dbejte při kompletaci na tyto doklady, referenti Registru vás musí v případech opomenutí vyzývat k doplnění. Chybějící doklady o odborné způsobilosti jsou nejčastější příčinou zpomalení správního řízení.

Problematika nabytí právní moci Rozhodnutí:
Vaše osvědčení (Rozhodnutí) nabývá platnost – právní moc – po uplynutí odvolací lhůty, která činí 15 dní od oznámení rozhodnutí.
Pokud chcete urychlit postup správního řízení – nabytí právní moci Rozhodnutí –, máte právo vzdát se této lhůty a osvědčení nabývá platnosti ihned po vyzvednutí doporučené zásilky na poště. V tomto případě stačí vyznačit přímo v žádosti dovětek „Vzdávám se nabytí právní moci Rozhodnutí“.
Všichni pracovníci Registru vám přejí v tomto roce pevné zdraví, pohodu nejen v osobním životě, ale i v profesním.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCO NZO Brno

Ohodnoťte tento článek!