Celostátní konference porodních asistentek

Dne 11. listopadu 2010 se v prostorách Horáckého divadla konala 2. jihlavská konference porodních asistentek.

Postavení porodních asistentek v českém a slovenském zdravotním systému, těhotenství a obezita, porod v domácnosti či sexuální úchylky, to je jen stručný výtah z přednášek, které na konferenci, nad níž letos přijal záštitu také ministr zdravotnictví Leoš Heger zazněly. Ministr konferenci zahájil slovy: „Jestli něco ve zdravotnictví, i přes všechny aktuální peripetie, stále funguje, pak je to vzdělávání.“

Této akreditované vzdělávací akce, kterou uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademie Skupiny B. Braun, se letos zúčastnilo na tři sta porodních asistentek z celé republiky. Vzácným hostem byl sexuolog Radim Uzel, který na konferenci zdůraznil potřebu vzdělávání porodních asistentek také v oblasti sexuologie. Celou akci zakončil Aleš Roztočil, přednosta Gynekologickoporodnického oddělení místní nemocnice těmito slovy: „Jsem přesvědčen, že takové akce rozšíří naše poznatky, posílí vzájemnou komunikaci a budou prospěchem pro další rozvoj péče o ženu.“

Ohodnoťte tento článek!