Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Dne 2.–3. května 2011 proběhl na naší SZŠ již XVI. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí. Soutěž první pomoci pořádaná SZŠ Jaselská navazuje na třicetiletou tradici soutěží, které na škole probíhaly.

Dne 2.–3. května 2011 proběhl na naší SZŠ již XVI. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí. Soutěž první pomoci pořádaná SZŠ Jaselská navazuje na třicetiletou tradici soutěží, které na škole probíhaly.

Po roce 1989 se na dva roky organizátoři odmlčeli, ale ukázalo se, že je nutno žáky zdravotnických škol znalostmi z první pomoci stále vybavovat. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a IDM MŠMT.

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – kategorie A byla určena žákům středních zdravotnických škol a kategorie B studentům vyšších odborných zdravotnických škol. V letošním roce soutěžilo 25 družstev v kategorii A a 7 družstev v kategorii B. Soutěžící družstva přijela z celé České republiky a ze Slovenské republiky.

Soutěž probíhala na stanovištích:

* stanoviště A: zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden,
* stanoviště B: první pomoc v domácnosti, zde byli 2 zranění, soutěžící využívali pomůcky nacházející se v domácnosti – pleny, kapesníky, domácí lékárna atd.,
* stanoviště C: první pomoc v terénu na Moravském náměstí, zranění byli dva,
* stanoviště D: hromadné neštěstí, soutěžilo se na Moravském náměstí, raněných bylo 10.

Žáci středních zdravotnických škol prověřovali své odborné znalostí na stanovištích A, B ve škole a na stanovišti C na Moravském náměstí. Studenti soutěžící v kategorii B soutěžili na stanovištích A, B ve škole, C a D na Moravském náměstí. Modelové úlohy byly připraveny tak, jak vypadají úrazy při nehodách v životě. Soutěžní úkoly byly konzultovány s odborníky, s lékaři z nemocnic a ze zdravotnické záchranné služby.

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Maskéři, kteří byli z řad odborníků a z řad učitelů a žáků SZŠ Jaselská, připravili raněné tak, že se úrazy velmi podobaly realitě, takže jsme viděli tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny, bodné rány, sečné rány aj. Raněnými byli žáci ze SZŠ Jaselská, kteří se učili v dramatickém kroužku naříkat, křičet, ale také mlčet, pokud sehráli úlohu mrtvého. Budoucí záchranáři měli složitější úlohu na stanovišti D, kde bylo 10 raněných po nájezdu auta na tramvajový můstek. Zde byla důležitá úloha nejen velitele, ale i sehranosti soutěžícího týmu. Na Moravském náměstí se soutěžilo proto, abychom oslovili co nejvíce občanů a přiměli je k tomu, aby si uvědomili důležitost znalostí první pomoci.

Organizátorů soutěže bylo z řad učitelů 41 a z řad žáků školy 189. Všem patří obrovský dík za pracovitost a obětavost, protože příprava na soutěž začínala 2. května 2011 již v 5 hodin ráno a první den se končilo až v 18 hodin. Dne 3. května 2011 začínala soutěž opět brzy ráno a končila odpoledne. Některá družstva spala ve škole a i zde byl zajištěn organizátor z řad učitelů SZŠ Jaselská. Všichni učitelé a zaměstnanci školy si účasti na soutěži váží a není problém jejich přítomnost zajistit.
Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci hodnotila na každém stanovišti odborná porota, kterou tvořili lékaři brněnských nemocnic, náměstkyně ošetřovatelské péče, vrchní a staniční sestry, záchranáři a odborné učitelky. Hlavním rozhodčím soutěže byla MUDr. Danuše Borková, vedoucí lékařka ZZS JMK.

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Všechny účastníky soutěže potěšil v průběhu zahájení soutěže příchod Mgr. L. Štástky, starosty MMB, jeho zájem o průběh soutěže na stanovištích, povzbuzení pracujících maskérů a „raněných“. Rovněž účastníci soutěže ocenili příchod hosta z KÚ JmK, studentů pedagogické fakulty, redaktora České televize a novinářů. Pro 96 soutěžících byly připraveny krásné a hodnotné ceny díky sponzorům města Brna a dotaci IDM MŠMT.

Zprávy o soutěži proběhly i v denním tisku, v televizním vysílání a na internetovém zpravodajství. Cílem pořádání soutěže první pomoci je neustále připomínat všem studentům a i občanům, jak důležité jsou znalosti první pomoci pro život. Dopravních nehod zvláště mladých lidí na silnicích přibývá, a aby život zbytečně nevyhasl, stačí často kvalitně a rychle provedená první pomoc.

A jaké byly výsledky letošního ročníku? V kategorii A, tzn. žáků SZŠ, se na 1. příčce umístilo družstvo SZŠ Uherské Hradiště, 2. místo zaujalo družstvo SZŠ Havlíčkův Brod a 3. místo získala pořádající SZŠ Jaselská, Brno. V kategorii B, studentů VZŠ, se na prvních třech příčkách umístila družstva VZŠ Jaselská Brno, VZŠ Žerotínovo náměstí, Brno, a VZŠ Žďár nad Sázavou. Všem vítězným družstvům gratulujeme.

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí


O autorovi: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph. D., ředitelka Střední zdravotnické školy Jaselská, Brno

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!