Cena za výzkum a vývoj ve zdravotnictví

Projekt odborníků z FN Olomouc patří mezi pět projektů, které získaly cenu za výzkum a vývoj.

Cenu ministryně zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti zdravotnického výzkumu a vývoje získal výzkumný tým FN Olomouc. Zdejší odborníci se od roku 2006 zabývali výzkumem rizikových faktorů aterosklerózy, která je podstatou většiny kardiovaskulárních nemocí. Na vzorku pěti set pacientů se olomouckým vědcům podařilo dokázat, že sledování určitých markerů u lidí s poruchami metabolismu tuků vede ke zpřesnění diagnostiky a lepšímu zacílení jejich léčby. Poradna pro prevenci aterosklerózy a poruchy lipidového metabolismu se této problematice věnuje ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a imunogenetiky FNOL už desítky let. Řadí se také mezi několik málo pracovišť v ČR, která v diagnostice, léčebné péči, ale také ve vědě a výzkumu dosahují vynikajících výsledků. Cena se každoročně uděluje u příležitosti výročí narození J. E. Purkyně.

Ohodnoťte tento článek!