Cenné mezinárodní zkušenosti

V srpnu loňského roku jsme se zúčastnily 3. ročníku projektu Internationale Zusammenarbeit in der Pflege (Mezinárodní spolupráce v ošetřovatelství) v rakouském domově důchodců Ulrichsheim.

Hlavními cíli projektu jsou: Mezinárodní výměna zkušeností a názorů v oblasti ošetřovatelství, tvorba a využití společného odborného jazyka v ošetřovatelství, propojení teorie s praxí, zlepšení kvality péče o klienty, pozvednutí image ošetřovatelství v geriatrii, multikulturní ošetřovatelství. Autorkou a mentorkou celého projektu je Bc. Eva Procházková, která jej realizuje za vydatné podpory ředitelky ošetřovatelské péče N. Prangel a ředitele domova důchodců W. Steindla. Měsíc jsme pracovaly s klienty v domově důchodců – prováděly jsme základní ošetřovatelskou péči dle tamějších standardů. O každém jsme vypracovaly záznam do ošetřovatelské dokumentace, která je koncipována podle ošetřovatelského modelu N. Roper. Během pobytu jsme zpracovaly kazuistiku v němčině, kterou jsme posléze obhájily. V Ulrichsheimu jsme absolvovaly přednášky v německém i slovenském jazyce (aromaterapie, Bachovy květy, bazální stimulace, přednáška o hygieně) a účastnily se exkurzí (nemocnice v Hainburgu, domov důchodců a dům ošetřovatelské péče ve Vönsendorfu, záchranná služba Hainburg, ADP – Hilfswerk, Domov seniorů ARCHA – Bratislava). Letní souvislou praxí jsme si ověřily, že systém ošetřování seniorů v Rakousku se v zásadě neliší od péče, která je poskytována v našich podmínkách. Ve stáří člověk všude na světě touží po úsměvu, vlídném slovu, pěkném zacházení, pohlazení a objetí.


O autorovi| Bc. Lucie Odehnalová (lucie.odehnalova@seznam.cz), Univerzita Palackého, Olomouc, Markéta Janošcová, Mgr. Elen Karjčiová, Univerzita Komenského, Bratislava

Ohodnoťte tento článek!