Ceny MZ za ošetřovatelský a lékařský výzkum

Ceny ministryně zdravotnictví a další významná ocenění za rok 2004 byly slavnostně předány 20. prosince 2004 v Hrzánském paláci v Praze. Při této příležitosti byly uděleny také již tradiční ceny za nejvýše hodnocené práce v rámci výzkumných projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR.

Z rozhodnutí ministryně zdravotnictví byla udělena zvláštní uznání za významný přínos v oblasti ošetřovatelství Doc. PhDr. Valérii Tóthové, Ph.D. (vlevo) za rozvoj bakalářských a magisterských vzdělávacích programů v souladu s požadavky EU, PhDr. Karle Pochylé (uprostřed) za rozvoj specializačního a celoživotního vzdělávání sester, porodních asistentek a PaedDr. Iloně Mauritzové za rozvoj bakalářských vzdělávacích programů v souladu s požadavky EU V oblasti medicínského výzkumu byli oceněni Doc. MUDr. David Cibula, CSc. z 1. LF Univerzity Karlovy za mimořádně úspěšné řešení projektu: Farmakologická léčba endokrinních a metabolických abnormalit syndromu polycystických vaječníku, MUDr. Dan Wichterle ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za mimořádně úspěšné řešení projektu: Turbulence srdeční frekvence – patofyziologické mechanismy a metodické aspekty její detekce, Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. z 1. LF Univerzity Karlovy za mimořádně úspěšné řešení projektu: Maturace mitochondriálního energetického metabolismu v perinatálním období a MUDr. Josef Houštěk, DrSc z Fyziologického ústavu AV ČR za mimořádně úspěšné řešení projektu: Genetika a metabolické důsledky vrozených poruch mitochondriální ATPázy. Ministerstvo zdravotnictví navazuje dále na ocenění významných osobností naší medicíny a výzkumu, zahájené při příležitosti 10.výročí činnosti IGA MZ. Zvláštní uznání za mimořádný přínos obdrželi čtyři vynikající lékaři, kteří se v tomto roce dožili významného životního jubilea, významný endokrinológ Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc, významný nefrolog Prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc, významný transplantolog a kardiovaskulární chirurg Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc. a významný gastroenterolog Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. Ceny předala ministryně zdravotnictví Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.


Česká asociace sester prostřednictvím své viceprezidentky Růženy Wagnerové vysoce hodnotí tato ocenění, která potvrzují vzestup významu i úrovně ošetřovatelství, i to, že již druhým rokem jsou mezi oceněnými MZ ČR i příslušnice této profese. Jménem asociace oceněným k uznání blahopřeje a děkuje za vykonanou práci pro zvýšení prestiže ošetřovatelství.

Ohodnoťte tento článek!